NAJNOVIJE

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Glavnog grada utvrdio je danas listu kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”, po ovlašćenim predlagačima.

Za predložene kandidate glasalo je pet članova odbora, dok je jedan bio uzdržan.

Odbor je ranije utvrdio listu kandidata za članove Savjeta RTV Podgorica koju čine Tatjana Novović koju je predložio Univerzitet Crne Gore, Vesna Radulović ispred Unije poslodavaca Crne Gore, i Zoran Rakočević, kojeg je predložio NVO sektor. Odbor za izbor i imenovanja prihvatio je ranije kandidaturu Advokatske komore Crne Gore koja je za člana predložila Aleksandra Đurišića, advokata, ali i kandidaturu Tatjane Džudović, koju je predložio Savez sindikadata Crne Gore.

Skupština Glavnog grada će na narednoj sjednici donijeti konačnu odluku o predloženim članovima Savjeta Gradske RTV.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta