Od Vlade za finansiranje Medrese “Mehmed Fatih” pola miliona eura

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Za finansiranje Medrese “Mehmet Fatih” Vlada je opredijelila 500.000 eura, predviđeno je aneksom ugovora o finansiranju Srednje vjerske škole na koji su potpis stavili ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić i direktor Medrese “Mehmed Fatih” Amer Šukurica, saopšteno je iz tog resora.

Sekretar Islamske zajednice Fuad Čekić rekao je da je Medresa ustanova internatskog tipa, te da će izdvojena finansijska sredstva biti usmjerena na internatske troškove, lične dohotke zaposlenih, kao i održavanje pet zgrada, u okviru kompleksa ustanove.

On je pozvao Bratić da posjeti ovu školu i bliže se upozna sa njenim načinom rada.

Šukurica je precizirao da školu pohađa 380 učenika, a da ove godine prvi put u internatima boravi 200 učenika i učenica.

Čekić je dodao da je planirana izrada velikog sportskog centra u okviru kompleksa Medrese, za koji je već napravljen projekat, a čije bi realizovanje zahtijevalo podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

”Načelno je dogovorena saradnja sa Ministarstvom i Upravom za sport i mlade” naveli su iz resora na čijem je čelu Bratić.

Ćekič je objasnio da je model funkcionisanja nastave organizovan tako što je 78 odsto nastavnog plana i programa preuzeto od opšteg nastavnog programa, dok 22 odsto čine vjerski predmeti.

”Od samog osnivanja naš cilj je da škola bude otvorenog tipa (sistem koledža), da Medresa predstavlja doprinos društvu, jer 90 odsto naših učenika dalje školovanje nastavlja upisujući svjetovne predmete, a krajnji cilj je model škole koja djecu priprema za život u građanskom društvu” naglasio je Čekić.

Bratić je istakla značaj modela funkcionisanja nestandardne škole, posebno akcentujući važnost internatskog tipa školovanja, jer u takvim uslovima, prema njenim riječima djeca mogu da nauče i usvoje vrijednosti kao što su disciplina i suživot sa drugima.

Šukurica je poručio da su infrastrukturni kapaciteti škole na raspolaganju ministarstvu za potrebe organizovanja seminara, kulturnih događaja, sportskih manifestacija i sličnih aktivnosti.

Posljednje:

VEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE:

VEZANE VIJESTI:

Dokumenta