Očekuju početak izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Foto: VIK

Budžetom Glavnog grada za ovu godinu preduzeću Vodovod i kanalizacija odobreno je 1.750.000 eura za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže na gradskom, prigradskom i seoskom područja, izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije (sekundarna mreža), kao i za radove koji se odnose na smanjenja vodnih gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja.

Odgovarajući na pitanja Pobjede, iz ViK-a naveli su da ovaj iznos predstavlja uvećanje u odnosu na prošlu godinu, uz napomenu da je dio sredstava, koja su u prošloj godini bila predviđena za seoska područja, prebačen za ovu godinu.

ULAGANJA

Sredstva za izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su ostala nepromijenjena.

– U dijelu ulaganja u investiciono održavanje planirana su sredstva u iznosu od 180.000 eura, za održavanje vodoizvorišta i pumpnih stanica sa hlornom opremom i za sanaciju oštećenja primarnog i sekundarnog digestora na postrojenju za prečišćavanju otpadnih voda. Nadamo se da ćemo u toku ove godine prevazići sve probleme u vezi s procedurama pribavljanja potrebnih dozvola za građenje, te da ćemo realizovati sve planom predviđene aktivnosti kako za dobrobit građana tako i za dobrobit našeg Društva – poručuju iz ViK-a.

Kažu da predano rade na obezbjeđivanju svih preduslova za polaganje kamena temeljca i sljedeću fazu izgradnje novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda u industrijskoj zoni KAP.

– Znatno je ubrzan postupak revizije i koordinacije postupka, što je i rezultiralo pripremom kompleksnog idejnog projekta te se prešlo u završni dio faze projektovanja. U prvoj polovini godine očekuje se finalizacija glavnog projekta i sprovođenje pratećih postupaka koji uključuju i pripremu konačnog nacrta elaborata o procjeni uticaja na

životnu sredinu sa javnom raspravom, te početak izvođenja radova na izgradnji sistema – poručuju iz ViK-a.

RADOVI

U odgovoru Pobjedi podsjećaju da su u toku prošle godine realizovali investicije u vrijednosti od 620.885 eura u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u gradskom, prigradskim i seoskim područjima, za izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije (sekundarna mreža), kao i remont pumpnih agregata na CS ,,Mareza 1“, dok je u dijelu izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže na gradskom području uloženo 229.411 eura.

– Od značajnijih investicija možemo izdvojiti izgradnju cjevovoda u zoni Bulevara Vilija Branta, gdje smo u potpunosti zatvorili cjelinu povezivanja novoformiranog bunara B6 na vodoizvorištu ,,Zagorič“ sa postojećom vodovodnom mrežom. Ovim projektom smo značajno unaprijedili kvalitet vodosnabdijevanja Stare Zlatice, Doljana i Murtovine – naveli su iz ViK-a.

Za izgradnju i rekonstrukciju fekalne i atmosferske kanalizacione mreže uloženo je 189.404 eura.

– Ukupna dužina izvedenih cjevovoda je oko dva miliona metara. Izgradnja fekalne kanalizacije relizovana je u Pljevaljskoj ulici, dva bočna kraka Mosorske, u kraku Ulice Lesa Ivanovića, u kraku Orijenske kao i priključenje OŠ ,,Milorad Musa Burzan“. Atmosferska kanalizacija izvedena je u kraku Ulice Miloša Obilića, na parking prostoru Resursnog centra ,,1. jun“ i u dijelu Ulice Boška Buhe – navode iz gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u prigradskim i seoskim područjima biće jedan od prioriteta i u ovoj godini.

– Na ovoj budžetskoj stavci planirali smo izgradnju još jednog vodovoda prema višim djelovima Lješanske nahije, kao i vodovoda u Bratonožićima za sela Pelev Brijeg, Klopot i Potkrš. Do realizacije ovih ugovora u visini od 414.381 euro nije došlo zbog zastoja u pribavljanju dozvola za izvođenje radova. Nadamo se da ćemo u toku ove godine realizovati navedene projekte i tako krenuti u valorizaciju regionalnog vodovoda uz auto-put Smokovac – Mateševo za potrebe vodosnabdijevanja sela koja gravitiraju istom – zaključili su iz ViK-a.

Remont crpne stanice ,,Mareza 1“

Iz Vodovoda i kanalizacije ističu da realizovani remont pumpnih agregata na crpnoj stanici ,,Mareza 1“ predstavlja jednu od značajnijih aktivnosti za funkcionisanje vodosnabdijevanja glavnog grada.

– Ukupna vrijednost radova na remontu CS ,,Mareza 1“ iznosila je 157. 379 eura. Ti pumpni agregati ugrađeni su i pušteni u rad 2016. godine, a u prethodnom periodu na njima je izvršen servis manjeg obima 2019.

godine (zamjena habajućih elemenata i kotrljajnih ležajeva u konzolama pumpi i elektro-motorima). Posljednjim remontom CS ,,Mareza 1“ je osposobljena za rad u punom kapacitetu za period od 15.000 radnih sati do sljedećeg inspekcijskog pregleda – pojasnili su iz ViK-a.

Izvor: Pobjeda

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments