FOTO: Glavni grad

Glavni grad obavijestio je aplikante za dobijanje subvencije kroz projekat Podgorica na dva točka da je objavljena konačna rang lista dobitnika subvencije.

“Rok za dostavljanje fiskalnih računa sa brojem žiro računa (ne bankovne kartice) i nazivom banke je petak, 16. april 2021. godine (arhiva Glavnog grada, pod zavodnim brojem prijave aplikanta), nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora, o čemu će aplikanti biti naknadno obaviješteni”, navodi se u saopštenju.

Zelenom bojom obilježeno je 50 aplikanata koji su ostvarili pravo na dobijanje subvencije za kupovinu trotineta, dok je narandžastom bojom obilježeno 100 građana koji su ostvarili pravo na dobijanje subvencije za kupovinu bicikala.

“Plavom bojom obilježeno je dodatnih 10 građana koji su, takođe, ostvarili pravo na dobijanje subvencije zahvaljujući činjenici da je u budžetu nakon prethodne raspodjele ostalo dovoljno sredstava da se i njima izađe u susret. Podsjećamo, za ovaj krug subvencioniranja bilo je opredijeljeno 20.000 eura iz ukupnog budžeta za ove namjene, koji iznosi 50.000 eura”, kazali su iz Glavnog grada.

Napominju i da ukoliko su iznosi na predračunu i fiskalnom računu različiti, visina subvencije određivaće se na osnovu nižeg iznosa.

Konačna rang lista dostupna je na linku: https://podgorica.me/storage/20492/606d9f171f7e0_Copy-of-6064164488391_Podgorica-na-dva-to%C4%8Dka-mart-2021-godine_nakon-pred….xlsx

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta