Nuhodžić

Pojedine političke strukture u Crnoj Gori dijasporu danas doživljavaju kao glasačku mašinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Mevludin Nuhodžić i poručio da odnos prema dijaspori ne treba graditi na osnovu političke ili nacionalne vizure, već u interesu države.

On je podsjetio da se, prema nepotvrđenim informacijama, u dijaspori nalazi jedna cijela Crna Gora, a da razloge tog fenomena treba tražiti u činjenici da kontinuitet iseljavanja iz Crne Gore traje od 15. vijeka.

“Tokom ovog vremena, koje se mjeri stoljećima, sa prostora Crne Gore iseljavali su se svi i Crnogorci, Srbi, Muslimani, Bošnjaci, Albanci, Hrvati i Romi. Tako da sa pravom možemo reći da je u dijaspori jedna cijela multietnička Crna Gora”, naveo je Nuhodžić.

On je, pozivajući se na zapise Marjana Miša Miljića, kazao da su, osim Crnogoraca u Peroju (u Hrvatskoj), rijetki prim-jeri da su crnogorski iseljenici kao kolonija tako dugo sačuvali svoj nacionalni identitet, kulturu, jezik, običaje i druga nacionalna obilježja.

“Najveći broj crnogorskih iseljenika zavisno od sredine u kojoj se nastanili, pojedinci, grupe ili veće kolonije, vremenom se pretopio u druge narode i izgubio svoje ranije nacionalne odlike. A time ih je izgubila i Crna Gora što pred-stavlja, u nekim slučajevima, nepovratno izgubljene potencijale”, rekao je Nuhodžić agenciji MINA.

On je rekao da dijaspora ima nevjerovatan intelektualni, ekonomski i drugi potencijal koji je potreban državi da se razvija i prosperira u vremenu koje karakteriše žestoka ekonomska konkurencija i poručio da se Crna Gora toga se ne smije odreći.

Nuhodžić je kazao da sjajan primjer zaštite i saradnje sa dijasporom daje Irska.

On je podsjetio da je sredinom devedesetih godina, Mary Robinson, tadašnja predsjednica Irske, u govoru pred parlamentom otvorila osjetljivu temu brojne i široko rasprostranjene dijaspore te zemlje, iznijela argumente da bi iseljenička zajednica mogla biti od velike koristi za Irsku.

“Sa novim viđenjem Irske dijaspore kao grupe energičnih, aktivnih i motivisanih pojedinaca otvorilo se novo poglavlje u istoriji ove zemlje. Danas je Irska zemlja Google-a i Microsoft-a, a hiljade njenih građana u svom radu koriste najmodernije tehnologije. Ova zemlja danas privlači talente iz cijelog svijeta”, rekao je Nuhodžić.

Kako je dodao, prema podacima Svjetske banke, ekonomski rast Irske je među najbržim u EU posljednjih godina i to zahvaljujući nizu dobro osmišljenih politika.

“Na žalost, u odnosu na ovaj pozitivni primjer Irske, danas se u redovima pojedinih političkih struktura u Crnoj Gori dijaspora doživljava kao glasačka mašina i „koplja se lome“ oko toga ko ima ili ko nema pravo glasa”, rekao je Nuhodžić.

On je istakao da je Zakon o izboru odbornika i poslanika jasan i da propisuje da pravo glasa imaju sve osobe koje imaju prebivalište na terirtoriji Crne Gore.

“Dakle, svi koji se mjesecima ili duže, iz određenih poslovnih ili životnih razloga, ne nalaze u Crnoj Gori, a imaju državljanstvo samo Crne Gore, a ne neke druge zemlje, imaju biračko parvo”, objasnio je Nuhodžić.

On smatra da pristup i stav formiran iz političke i nacionalne vizure prijeti da ugrozi građanski i multietnički sklad u Crnoj Gori, a posebno položaj brojčano manjinskih naroda.

“Odnos prema dijaspori ne treba graditi na osnovu političke ili nacionalne vizure već u interesu države Crne Gore”, poručio je Nuhodžić.

On je kazao da svaka promjena zakonskih rješenja koja se tiču državljanstva i biračkog prava traži široku konsultaciju, prije svega političkih činilaca, odnosno donosilaca odluka, kao i nevladinog sektora, naučne zajednice, dijaspore i svih ostalih zainteresovanih subjekata.

“Pravo svake države je utvrđivanje uslova u oblasti državljanstva i biračkog prava, ali se to mora raditi uz poštovanje standarda Evropske unije, jer se radi o izuzetno važnim ljudskim pravima”, istakao je Nuhodžić.

To pitanje, kako poručuje, ne treba rješavati preglasavanjima ili brzopoteznim odlukama Vlade.

“O ovom pitanju je potrebna, u prvom redu u okviru skupštinskog Odbora za izborno zakonodavstvo, ozbiljna i sveobuhvatna rasprava sa argumentima za i protiv, u kojoj treba voditi računa o interesima Crne Gore i ogromnim po-tencijalima dijaspore, koje se eventualnom zabranom prava glasanja odričemo, a time gubimo mnogo. Gubimo kvalitetne pojedince, ogroman priliv sredstava, veze sa matičnom zemljom”, rekao je Nuhodić.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta