Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sastala se sa šeficom misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominique Waag. Ministarka Naida Nišić se zahvalila na kontinuiranoj podršci koju OEBS pruža Crnoj Gori dugi niz godina i izrazila očekivanje da će se saradnja između Crne Gore i te organizacije intenzivirati u narednom periodu.

Posebno se osvrnula na kampanju protiv rodno zasnovanog nasilja pod nazivom „Viđi sam, nisi mali“, koju sprovode Ministarstvo rada i socijalnog staranja, NVO Sigurna ženska kuća i Fudbalski savez Crne Gore uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a koja je prema njenim riječima imala izuzetno pozitivan odjek za kratko vrijeme.

„Zahvalnost dugujemo koleginicama, reagovanje na kampanju je izvanredno. Takođe, zahvalni smo na vašoj podršci, cilj mi je da urgiram da se sve dobre ideje sprovedu u djelo. Smatram da je prevencija ključ svega, što je zajednička misija“, istakla je ministarka Nišić.

Šefica misije OEBS-a Dominique Waag je kazala da će misija OEBS-a nastaviti da pruža podršku institucijama u sprovođenju aktivnosti u svim obastima koja se tiču zaštite ljudskih prava, sprječavanja trgovine ljudima i sprječavanja rodno zasnovanog nasilja.

„Kampanja „Viđi sam, nisi mali“ je za samo 24 sata dala dobre rezultate. U odnosu na našu podršku ljudskim pravima, smatram da je važno uticati na učenike i studente i drago mi je što su učesnici kampanje sportisti. U većini država pitanje nasilja nad ženama i djevojčicama je sve važnija tema, pa ni Crna Gora nije izuzetak“, dodala je Waag.

Nacionalni plan za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici za period 2023. – 2027. godine podrazumijeva i izmjenu zakonodavstva u ovoj oblasti, kao i razvoj novih i unaprjeđenje postojećih usluga.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta