Odbor za rodnu ravnopravnost održava kontrolno saslušanje ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, na temu “Zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i nasilja u porodici”.

Odbor je jednoglasno odlučio da odgovore iz nadležnosti Ministarstva pravde da Aleksandar Bakrač.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da njen resor svakodnevno sprovodi aktivnosti, te da je svakodnevno posvećeno zaštiti žrtava nasilja i nasilja u porodici. 

Nacionalnim planom, kako je kazala, planirano je otvaranje kriznog centra za žrtve seskusalnog nasilja, u skladu sa preporukama Istanbulske konvencije.

“Takođe, planirano je otvranje skloništa za žrtve dječjeg ugovorenog braka”, dodala je ministarka.

Istakla je da su za realizaciju Nacionalnog plana potrebna sredstva od pet miliona, uz naglasak da to može varirati. 

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost je Jelenka Adžić.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta