Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje uspješno je završio radove na sanaciji i asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih puteva na nekoliko lokacija.

“U cilju poboljšanja uslova života ali i turističke valorizacije, putevi su prošireni i asfaltirani u selima Dodoši, Bobija, Ceklin i Orušta, a u toku je nastavak radova na sanaciji i asfaltiranju putnog pravca Carev laz – Rijeka Crnojevića”, saopšteno je iz Prijestonice.

U narednom periodu nastaviće, kažu, sa unapređenjem putne infrastrukture na seoskom području Prijestonice Cetinje.

Radovi se finansiraju iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici, u okviru projekta za unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Prijestonice Cetinje.

Izvođač radova je AG Infoplan iz Nikšića.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta