Izvor: Pixabay

NAJNOVIJE

Foto: Pixabay

Prvostepeni sudovi za prekršaje su u toku 2023. godine imali ukupno u radu 2.311 predmet iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, od čega 646 predmeta prenijetih iz ranijih godina i 1.665 novih predmeta, kazala je portparolka suda i sutkinja Maja Živaljević.

“Ukupno je završeno 1.582 predmeta ili 68,45 odsto, pri čemu je izrečeno: 451 novčana kazna, 155 kazni zatvora, 351 uslovnih osuda, 108 opomena, 19 vaspitnih mjera, u 18 predmetu je odbačen zahtjev, u 72 predmeta je obustavljen postupak, u 331 predmetu je donijeta oslobađajuća odluka, dok je 77 predmeta riješeno na drugi način. Ukupno su izrečene 843 zaštitne mjere, i to: udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje 130; zabrana približavanja žrtvi 284; zabrana uznemiravanja i uhođenja 309; obavezni psihosocijalni tretman 7 i 113 ostalih zaštitnih mjera”, navodi ona.

U postupku po žabi Viši sud za prekršaje Crne Gore je u 2023. godini imao ukupno u radu 129 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, od čega 118 novih i 11 predmeta prenijetih iz 2022. godine.

“Na kraju godine bilo je riješeno 110 predmeta ili 85,27 odsto”, dodaje Živaljević.

U 75 ili 68,18 odsto predmeta potvrđena je prvostepena odluka, u 19 ili 17,27 odsto prvostepena odluka je ukinuta, u 12 ili 10,91 odsto preinačena, dok je u tri predmeta ili 2,73 odsto žalba odbačena.

“U skoro 46 odsto PŽP predmeta ove vrste postupak pred Višim sudom za prekršaje Crne Gore je trajao do jednog mjeseca”, dodaje Žvaljević.

Izvor: CDM

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta