NAJNOVIJE

Predsjednici Vijeća-savjeta manjebrojnih naroda Momčilo VuksanovićSuljo MustafićFaik NikaZvonimir DekovićSabrija Vulić i Mensur Šaljaj jutros u Vladi potpisali o Sporazum o uslovima za održavanje Popisa stanovništva.

“Očekujemo da će se ovim Sporazumom koji sadrži sve bitne elemente naših zahtjeva u vezi sa kontrolom i transparentnošcću procesa, stvoriti uslovi za održavanje legitimnog, kontrolisanog i vjerodostojnog popisa, čije će rezultate svi uvažiti”, navodi se u zajedničkom saopštenju predsjednika Vijeća- savjeta manje brojnih naroda dostavljenom medijima.

Oni podsjećaju da su manjinska vijeća prva izašla sa ovim zahtjevima za ispunjavanje određenih uslova.

“I dobro je da je nova Vlada, za razliku od prethodne, imala razumijevanja i pokrenula društveno dijallog i sa nama i sa političkim subjektima o o svim spornim pitanjima. Nadamo se da će se u narednim danima Sporazum implementirati i zajednički stvoriti uslove za validan, legitiman i kredibilan Popis stanovništva”, poručuju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta