Search
Close this search box.

Na Pomorskom fakultetu 260 mjesta za brucoše

Pomorski fakultet

Na Pomorskom fakultetu Kotor u novoj studijskoj 2024/25. godini za upis u prvu godinu predviđeno je 260 mjesta na četiri studijska programa: Nautika i pomorski saobraćaj (80), Brodomašinstvo (60), Pomorska elektrotehnika (60) i Menadžment u pomorstvu i logistika (60), saopšteno je iz UCG.

Za upis na Pomorski fakultet Kotor nije potreban prijemni ispit. Procedura upisa, kao i sistem rangiranja prijavljenih kandidata, definisani su Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

“Osim sticanja teoretskog znanja, za studente se obezbjeđuje i praktična obuka, u čemu veliku ulogu imaju stručnjaci iz prakse, kapetani i upravitelji mašine, koji su angažovani u nastavnom procesu. Takođe, zahvaljujući predavanjima i kontaktom sa predstavnicima kompanija i agencija, studenti su po diplomiranju spremni da apliciraju za bilo koju svjetsku kompaniju. Za studente studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika, osim brojnih gostujućih predavanja, redovno se organizuju i posjete marinama, rizortima, agencijama i kompanijama vezanim za lučke, agencijske i špediterske poslove, koji su često i njihovi budući poslodavci”, kaže se u saopštenju.

Fakultet ima razvijenu i međunarodnu saradnju sa srodnim institucijama iz regiona, Evrope i cijelog svijeta. U okviru brojnih ugovora potpisanih u okviru programa ERASMUS+, studenti imaju priliku da jedan do dva semestra borave na nekoj od partnerskih institucija u inostranstvu.

Od nastavnih kapaciteta, Fakultet posjeduje devet učionica, amfiteatar i dvije računske sale sa ukupno oko šest stotina raspoloživih mjesta.

Logističku osnovu za izvođenje praktične nastave predstavljaju savremeni simulatori i nekoliko laboratorija. U redovnoj nastavi i u okviru Centra za obuku pomoraca, kao i za brojna istraživanja i testiranja, koriste se brodski simulatori vodećih proizvođača: Transas, OSC, Rolls Royce, Kongsberg i Unitest. Ovi simulatori uključuju nautički, brodomašinski, HV i GMDSS simulator, te simulator za istraživanje i praćenje zagađenja mora.

Fakultet takođe posjeduje laboratorije za brodsku elektrotheniku, za ispitavanje goriva, za praćenje zagađenja vazduha i za podvodnu arheologiju.

Na Pomorskom fakultetu Kotor nastavu izvode nastavnici zaposleni na Fakultetu, te nastavnici sa Univerziteta Crne Gore, drugih univerziteta iz okruženja i stručnjaci iz prakse. Nastavu izvode nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i stručnjaci iz prakse i kvalifikovani pomorci sa odgovarajućim pomorskim zvanjima.

Praktična nastava odvija se jednim dijelom u prostorijama Fakulteta, a dijelom u okviru brojnih naučnih baza obezbijeđenih u saradnji sa relevantnim institucijama i kompanijama. Pomorski fakultet Kotor ima privilegiju da za studente tehničke profilacije dio praktične obuke realizuje i na školskom brodu Jadran, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom odbrane i Mornaricom Vojske Crne Gore.

Posebnu ulogu u radu Fakulteta ima služba za studentska pitanja koja je zadužena za administrativna pitanja u vezi sa studijama, te Studentska organizacija koja organizuje brojne i raznovrsne vannastavne aktivnosti.

U sastavu Fakulteta djeluje i Pomorska biblioteka koja pruža usluge svim studentima u pogledu korišćenja potrebne stručne literature.

Pomorski fakultet Kotor ove godine proslavlja 65 godina svog postojanja. Počeo je sa radom 1959. godine kao Viša pomorska škola, a danas predstavlja savremenu i modernizovanu obrazovnu instituciju koja po funkcionalnim kapacitetima zadovoljava sve standarde visokoškolskog obrazovanja. Uz to, budući da Pomorski fakultet Kotor obrazuje kadar za međunarodno tržište rada, odnosno za globalno pomorsko tržište, on je i međunarodno sertifikovana i priznata institucija za obrazovanje i obuke pomoraca.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments