Foto: Univerzitet Crne Gore

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore,  koji će uskoro obilježiti 11 godina postojanja i 65 godina rada studijskog programa fizičke kulture u Crnoj Gori, danas je odbranjena jedanaesta doktorska disertacija. 

“Gentiana Beqa Ahmeti je tek 11 doktor nauka koji je ovo zvanje stekao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje UCG na kojem su doktorske studije otpočele sa radom 2010. godine”, saopštili su sa Univerziteta.

 Studijski program fizičke kulture, podsjećaju, počeo je sa radom 1956. godine,  a od 2008. godine Fakultet za sport i fizičko vaspitanje djeluje kao samostalna univerzitetska jedinica. 

“Ahmeti je uspješno odbranila doktorsku disertaciju na temu Efekti specijalizovanog aerobik programa na pozitivan varijabilitet morfoloških, motoričkih, kardio i biohemijskih parametara. U sastavu komisije sa ovog fakulteta bili su: prof. dr Duško Bjelica (predsjednik Komisije), prof. dr Kemal Idrizović (mentor), prof. dr Stevo Popović (dekan), doc. dr Bojan Mašanović , kao i prof. dr Zoran Milošević, sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu”, kazali su sa Univerziteta.

Kandidatkinja Ahmeti, dodaju, radi već 10 godina kao asistent plesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Prištini. Kao sportista, bila je aktivna u bodibildingu.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta