Iz Ministarstva unutrašnjih poslova objavili su, kako kažu, “pet manipulacija i pet istina” vezano za Odluku o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom i izmjene i dopune Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Manipulacija 1

Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom mijenja se Zakon o crnogorskom državljanstvu?

Istina 1

Netačno. Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom štiti se Zakon o crnogorskom državljanstvu. Važeća odluka je protivzakonita i neustavna. Zakon o crnogorskom državljanstvu kao jedan od osam kriterijuma za prijem u crnogorsko državljanstvo traži 10 godina neprekidnog zakonitog boravka na teritoriji Crne Gore. Važeća odluka, nezakonito, taj rok produžava na 15 godina. Naša inicijativa taj rok vraća u zakonom predviđeni rok. Dakle, 5 godina privremenog i 5 godina stalnog neprekidnog boravka, jedan su od više kriterijuma za sticanje prava na prijem u crnogorsko državljanstvo.

Manipulacija 2

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta oduzima se crnogorsko državljanstvo?

Istina 2

Netačno. Nijednom crnogorskom državljaninu, ma gdje on živio, po osnovu izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta neće biti oduzeto crnogorsko državljanstvo. Paradoksalno je i objašnjavati da se nekome na ovaj način može oduzeti nacionalni identitet. Oni koji budu izbrisani iz registra prebivališta gube biračko pravo, ali ne trajno. Oni ga mogu ponovo vratiti kada se nastane na teritoriji Crne Gore. Izmjene i dopune zakona ne odnose se na ljude koji su na privremenom radu u inostranstvu, studente, pomorce, sportiste, već one koji su trajno i sudbinski vezali svoje živote za neku drugu državu. Ponavljamo, i u tom slučaju, neće izgubiti crnogorsko državljanstvo.

Manipulacija 3

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta vrši se diskriminacija?

Istina 3

Netačno. Moglo bi se čak argumentovano reći da je ranije vršena diskriminacija i to po partijskoj osnovi. Građani i građanke su i te kako brisani iz biračkog spiska po osnovu gubitka prebivališta i to ciljano i selektivno. Navedene izmjene i dopune kao svoj target nemaju nijednu nacionalnu ili vjersku grupu, već imaju za cilj da urede osnovni registar prebivališta koji jedna država vodi. Bez uređenja registra prebivališta nema ni uređene države. Neuređen registar prebivališta otvara prostor za političke manipulacije i inženjering.

Manipulacija 4

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta krše se međunarodni standardi?

Istina 4

Netačno. Svaka država ima autonomno pravo da uređuje pitanje državljanstva i registra prebivališta kao uslova za biračko pravo, na način na koji misli da je u njenom interesu. U krajnjem, Ustav Crne Gore je jasan, i mislimo da je poštovanje Ustava mjera patriotizma.

Manipulacija 5

Aktima u proceduri vrši se izdaja Crne Gore?

Istina 5

Netačno. Odluka o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom je tokom prošle godine bila smetnja za prijem o crnogorsko državljanstvo za 17 lica. Toliko o priči o etničkom inženjeringu. Uređivanje registra prebivališta, ponavljamo, bez oduzimanja državljanstva bilo kom licu, uz jasan pravni postupak, sa svim garancijama je zahtjevan posao koji je nesporno u javnom interesu. Svaka ozbiljna javna politika mora biti zasnovana na pravilnim statističkim podacima. Bez preciznog registra prebivališta javne politike u sferi zdravstva, socijale, fiskaliteta itd, nalaze se u magli.

“Da zaključimo, kome sve gore navedeno nije jasno, nije mu jasno ni šta je država”, navode u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta