Foto: Twitter

Ispravna je odluka Vlade da ne donosi odluku o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, kazao je Boris Mugoša, poslanik u Skupštini Crne Gore i član Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

On je naveo da u prave razloge tog poteza ne želi ulaziti niti ih naslućivati.

“Ono što je važnije, a sa čim je javnost (ne)dovoljno upoznata, jeste da je zadatak upravo skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji je formiran na predlog predstavnika svih poslaničkih klubova, eventualne izmjene zakonskog, odnosno normativnog okvira koji se tiče crnogorskog državljanstva i registara prebivališta i boravišta. Pristup da podzakonski akti koji se donose na osnovu zakona koji su predmet rada Odbora mogu i trebaju mijenjati bez Skupštine, odnosno Odbora nije dovoljno odgovoran i promišljen jer nije u skladu sa pokušajem postizanja poželjnog kompromisa unutar skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, posebno u dijelu osjetljivih pitanja koja utiču na evidentne tenzije u crnogorskom društvu”, kazao je Mugoša.

Naravno, ističe on, da po Ustavu pravo predlaganja zakona i drugih akata imaju Vlada i poslanici, ali se kod ovakvih pitanja zaista radi o potrebi dolaženja do što je moguće većeg stepena saglasnosti između vlasti i opozicije što je od krucijalne važnosti za političku i svaku drugu stabilnost.

“Stoga njeisu ni slučajno u okviru zadataka navedenog skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu definisani  i određeni zakoni, kao što su oni koji se odnose na crnogorsko državljanstvo i registre prebivališta i boravišta, koji se striktno ne odnose samo na izborno zakonodavstvo. Razlog je taj što određene promjene tih propisa mogu imati reperkusije na izborni proces i rezultate izbora, odnosno na ukupni izborni ambijent zbog čega odmah po prirodi stvari postaju dio osjetljive problematike koja traži strpljenje, konstruktivnost, ozbiljnost, odgovornost i kompromis”, ističe Mugoša.

Zato i očekuje da će, shodno nadležnostima Odbora da se bavi normativnim rješenjima koja se tiču crnogorskog državljanstva i registara prebivališta i boravišta, Odbor za sveobuhvatnu izbornu
reformu ubrzo krenuti sa radom na analizi primjene tih zakona i predlaganju eventualnih korekcija u zakonskoj ili podzakonskih ravni.

Svakako,dodaje, ključan partner Odbora će biti Vlada, državne institucije, NVO, akademska zajednica i drugi, koji su uostalom Odlukom o obrazovanju Odbora definisani kao subjekti čiji predstavnici mogu učestvovati u njegovom radu.

“Samo zajedničkim radom svih navedenih društvenim segmenata i što većim stepenom saglasnosti vlasti i opozicije može se doći do rješenja koja će značiti suštinsko unapredjenje izbornog ambijenta i uspostavljanja punog povjerenja javnosti u izborni proces. Bilo koji jednostrani potez Skupštine, odnosno Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu ili Vlade ne bi doprinio neophodnom smirivanju ogromnih tenzija u našem društvu i što je veoma važno, kreiranju adekvatnih zakonskih rješenja čija intencija treba da bude otklanjanje eventualnih nedostataka a ne (ne)svjesno stvaranje novih. U ovom kompleksnom trenutku, vjerujem da je neizmjerno važno da se držimo one čuvene izreke: Što je brzo, to je i kuso”, zaključuje Mugoša.

Izvor: CDM

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta