Mugoša: Rodnoravnopravno društvo je suština demokratske i civilizacijske emancipacije

Foto: Gradski.me

Rodnoravnopravno društvo je suština demokratske i civilizacijske emancipacije. Princip rodne ravnopravnosti znači da svako ima jednaka prava i mogućnosti, i ja jesam feminista, u smislu stvaranja jednakih uslova i šansi za sve ljude, bez obzira na pol i na sve druge karakteristike, kazao je šef poslaničkog kluba SD-a u Skupštini Crne Gore i pridruženi član Ženskog kluba Boris Mugoša.

Gostujući u emisiji „Znam da znaš“ Gradske RTV, autorke Bojane Dabović, posvećenoj Ženskom klubu, njihovom učešću u politici i uticaju na donošenje odluka, Mugoša je istakao da da je Ženski klub veoma važna stvar koja se desila u parlamentarnom životu, te da je jako ponosan na činjenicu da je pridruženi član njihovog Kolegijuma.

„Fakat je da su žene diskriminisane u brojnim oblastima u Crnoj Gori i zbog toga sam sa velikim zadovoljstvom pristupio ovom projektu. Za sad mi ne uspijeva da privučem neke druge kolege da budu dio ove priče, ali mislim da je veoma važno da muškarci učestvuju iz više razloga. Prvi razlog je što su dominantno oni krivi za nezavidan položaj žena u mnogim segmentima, a s druge strane što je dobro kada se dogovaramo oko određenih rješenja, da imamo više različitih uglova i da ne samo žene kreiraju određena rješenja, nego prosto da učestvujemo zajedno sa njima. Da pokušamo da koncipiramo nešto što će se realno ostvariti u praksi“, istakao je Mugoša.

Bošnjak: Crnogorsko društvo nije naviknuto da i žene treba da budu na mjestu odlučivanja

Poslanice 27. saziva Skupštine Crne Gore, na prijedlog bivše kopresdjednice Branke Bošnjak, potpisale su sporazum kojim je formiran Ženski klub Skupštine Crne Gore.

„Ženski klub je osnovan simbolično 8. marta i u njemu su sve poslanice crnogorskog parlamenta, bez obzira kojoj ideologiji i partiji pripadaju. Napravile smo jedan Memorandum kako ćemo da djelujemo, pa smo zajednički dogovorile da ne predsjedava jedna, nego da imamo kopredsjednice, da jedna bude iz vlasti, druga iz opozicije. Kao žena inicijatorka sam bila jedna od kopredsjednica, a iz najvećeg opozicionog kluba, DPS-a, je delegirana koleginica Vesna Pavićević, sa kojom sam postala prijateljica i zaista smo zajednički radile na jačanju Ženskog kluba“, istakla je Bošnjak.

Dodaje da Crna Gora, odnosno društvo, još uvijek nije naviknuto na to da i žene treba da budu na mjestu odlučivanja.

„Sve što radi Ženski klub ide na dobrobit žena i djece. Nekako smo mi još uvijek ta rigidna tradicionalna sredina, koja ne prepoznaje značaj da trebamo biti svi ravnopravni, da imamo svi iste šanse. Meni je samo žao što u našem mandatu nije došlo do izmjena izbornih zakona, da tu zajednički doprinesemo da to bude ravnoravnije i bolje regulisano“, poručila je Bošnjak.

Pavićević: Stvaranjem mreže sa Ženskim parlamentom Skupštine Crne Gore mogu se inicirati izmjene zakona na državnom nivou

Bivša kopredsjednica Ženskog kluba Vesna Pavićević naglašava da su, uz pomoć i podršku Građanske alijanse, formirani ženski odbornički klubovi u lokalnim parlamentima.

„U skoro svim lokalnim parlamentima su oni već formirani, što znači da se bazno mogu detektovati problemi i da žene u lokalnim parlamentima odlukama mogu uticati na unaprjeđenje položaja žena u svojim mjestima. A stvaranjem jedne mreže sa Ženskim parlamentom Skupštine Crne Gore mogu se inicirati izmjene zakona na državnom nivou. Ako uzmete u obzir da imamo 25 opština, u prosjeku negdje po 10 žena odbornica, to je 250 žena. Imate još i poslanice, onda ćemo imati blizu 300 žena koje su na pozicijama odlučivanja, donošenja odluka i izmjene zakona za unaprjeđenje položaja žena. I to ne samo žena, nego žena i djece u Crnoj Gori“, poručuje Pavićević.

Radulović: Veliki sam fan Ženskog kluba

Bivša ditrektorica KCCG Vesna Radulović istakla je da prvi kontakt sa Ženskim klubom imala 2022. godine.

„Tadašnje članice Ženskog kluba Skupštine su me kontaktirale i imale su sjajnu ideju. Od tada sam njihov veliki fan, i ko god bio član skupštinskog Ženskog kluba, zadivljena sam kako funkcionišu zajedno, kako su vrlo temeljite u pripremi, odnosno razradi svojih ideja, kako imaju nazovimo napredne ideje za crnogorsko društvo i kako vrlo temeljito rade da bi stigle do svog cilja. Prvi kontakt se odnosio na njihovu ideju, koju su planirali da ostvare u saradnji sa Unicefom, oko stvaranja Banke humanog mlijeka. To je nešto što je neophodno da se razvije u Crnoj Gori i mi smo jedina zemlja u regionu, koja istu ne posjeduje“, naglašava Radulović.

Radulović objašnjava da je u Banci humanog mlijeka riječ o mlijeku za najmlađe pacijente smještene na neonatologiji, koje doniraju dojilje koje imaju adekvatnu količinu mlijeka a koje su zdrave.

„Majčino mlijeko jeste nešto što moramo da forsiramo, kao način ishrane, a posebno je to bitno kod naših najmlađih pacijenata koji imaju drugačiju, mnogo veću potrebu za ishranom majčinim mlijekom. Na našoj neonatologiji se u prosjeku između 600 I 800 beba tretira tokom jedne kalendarske godine i samim tim vidimo da imamo potrebu u značajnoj mjeri“, objašnjava Radulović.

Kordić: Novi saziv Ženskog kluba biće napredniji u operativnom i organizacionom smislu

Kopredsjednica 28. saziva Ženskog kluba Simonida Kordić istakla je da se novi saziv, u operativnom i organizacionom smislu, razlikuje po tome što će klub imati četiri kopredsjednice, dvije iz vladajuće većine i dvije iz parlamentarne opozicije.

„Još jedna novina u odnosu na prethodni parlamentarni saziv je način organizacije pojedinačnih aktivnosti. Pojedine aktivnosti koje Ženski klub bude sprovodio, donošenje određenih zakonskih rješenja i slično, biće tematski opredijeljene i projektno vezane za još jednog koordinatora, odnosno koordinatorku pojedinačnih projekata“, navodi Kordić.

Ideja je, kako kaže, zapravo da se i organizaciono omogući angažovanje većeg broja poslanica.

„Kako bi aktivnije učestvovalie i imale više prostora da daju sopstveni doprinos aktivnostima kluba. Dragocjeno je generisati što više mogućnosti koje su vam već na raspolaganju. O ovome nijesmo dalje raspravljale detaljno, ali, da bi valjano rješavali pojedinačna pitanja kojima ćemo se baviti, vrlo je važno da budemo inkluzivni, u smislu da u rješavanje pojedinačnih problema uključimo ne samo članice ženskog kluba, već i druge kolege iz parlamenta, posebno one koji su strukom ili političkim afinitetom jasno vezani za pojedine fenomene u društvu i za pojedine probleme“, ističe Kordić.

LLolla: Sveobuhvatnost i kreiranje politika baziranih na dokazima dodatne vrijednosti novog saziva Ženskog kluba

Ženski klub 28. saziva je skoro reorganizovan i tek nam predstoji rad, kazala je kopredsjednica 28. saziva Ženskog kluba Drita LLola.

„Ako se oslanjamo na tekst sporazuma koji su potpisale poslanice 28. saziva, prioriteti i principi su jasno označeni. Dakle, da će raditi na afirmaciji rodne ravnopravnosti na svim nivoima odlučivanja, da ćemo raditi na motivisanju žena da se bave poltiikom i da se uključe u poltiički javni život. Takođe, da promovišemo vrijednosti humanizma i solidarnosti i ukupno poboljšanje socio-ekonomskog statusa žena u Crnoj Gori“, objašnjava LLolla.

Dodaje da Ženski klub ima stratešku ulogu u unaprjeđenju zakonskog okvira, za postizanje konkretnih ciljeva.

„Ono što smatram da bi mogla potencijalno da bude dodatna vrijednost Ženskog kluba u Skupštini Crne Gore su dva veoma važna aspekta. Jedan je sveobuhvatnost. Prvo iniciranje debate o potrebi sveobuhvatnosti zakonodavstva i rodno osjetljivih politika. Ideja jeste da mi pokrijemo sve demokgrafije i sve žene u Crnoj Gori, bez obzira da li žive u ruralnim ili urbanim predjelima, da li su pripadnice manje brojnih naroda i tako dalje. A drugi aspekt za koji smatram da možemo dati jedan primjer dobre prakse je izgradnja ili kreiranje politika baziranih na dokazima, na statističkim ili jasnim pokazateljima realnog stanja na terenu, da bi na taj način promovisali unaprjeđenje položaja svih građana, bazirajući se na njihovo realno stanje. Dakle, ono stanje kakvo je u društvu“, poručuje LLolla.

Cijelu emisiju možete pogledati na linku ispod:

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments