NAJNOVIJE

U susret razmatranju Prijedloga zakona o budžetu za 2021. godinu, Institut Alternativa pripremio je pregled prijedloga na o državnom budžetu, “Moj novac” – www.mojnovac.me koji, smatraju, može biti od koristi u radu i omogućiti lakše snalaženje kroz dokument od 1618 stranica.

“Pokušali smo da na jednostavan način prikažemo kako su planirani prihodi i rashodi budžeta, kako izgleda raspodjela po potrošačkim jedinicama u odnosu na plan za prošlu godinu, u slučajevima kada je poređenje moguće, uz napomene i objašnjenja”, navode iz ove NVO.

Osim prikaza prijedloga budžeta za 2021. godinu, na portalu Moj novac mogu se pronaći i detaljni podaci o državnom budžetu od 2011. godine do danas, sve podatke po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji na lako pretraživ način, uporedivo po godinama.

“Zbog obima podataka, idealni pregled je preko desktop verzije pretraživača, a moguć je pregled i preko mobilnih platformi”, navode u te NVO.

Oni su pažnju skrenuli i na stranicu o privrednim društvima u vlasništvu države na centralnom nivou, “Čija su naša javna preduzeća” https://javnapreduzeca.mojnovac.me.

“Na stranici smo podijelili podatke koje smo prikupili o ovom važnom dijelu javnog sektora, uključujući i dokumentaciju o sponzorstvima, donacijama, novčanim pomoćima, otpremninama, ugovorima direktora, odlukama odbora direktora, uz prikaz ključnih finansijskih pokazatelja”, navode iz Instituta Alternativa.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta