Ministarstvo pravde: Otvoreni smo za sve predloge i sugestije tokom javne rasprave

Ministarstvo pravde Crne Gore otvoreno je za sve sugestije i predloge, kako po pitanju zakona o sprečavanju korupcije, za koji je toku javna rasprava, tako i po pitanju svih zakonskih rješenja koja su u postupku izrade, saopšteno je iz tog resora.

Ističu da je Nacrt izmjena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije rađen u radnoj grupi koju čine domaći i međunarodni predstavnici, ekperti Savjeta Evrope.

“Veoma nam je žao što se i pored nekoliko javnih poziva za učešće nevladinog sektora u radnoj grupi za izradu pomenutog zakona niko nije javio, jer ovo je najbolji dokaz da sve NVO koje se bave pravnom problematikom treba da se uključe. Predlog zakonskog rješenja je proslijeđen Evropskoj komisiji 29. marta, a Venecijanskoj komisiji 2. aprila, čime se naglašava naša posvećenost transparentnosti i saradnja u ovom procesu. Takođe, Venecijanska komisija će krajem ovog mjeseca organizovati poseban sastanak sa svim relevantnim akterima, što dodatno potvrđuje našu želju za uvažavanjem svih stavova i sugestija u cilju donošenja kvalitetnog zakona, što dodatno ukazuje na transparentnost rada Ministarstva pravde povodom izrade ovog zakona, ali i odlučnost da Crna Gora dobije zakon kakav je potreban”, kazali su iz Ministartsva pravde.

U skladu sa članom 44 Zakona o sprečavanju korupcije, ističu da se, pokretanje, vođenje i ostala procesna pitanja preduzimaju u skladu sa zakonom koji uređuje upravni postupak, osim ako zakon o sprečavanju korupcije ne predviđa drugačije.

“Dodati stav da pokrenuti postupci ne mogu biti pokrenuti nakon isteka roka od pet godina propisan je uvažavajući preporuke date u analizama Savjeta Evrope a kojima je ukazano da zakon treba imati rok zastarjelosti za pokretanje upravnog ili drugog pravnog postupka u kojem se odlučuje da li je javni funkcioner prekršio odredbe zakona o sprečavanju korupcije. U skladu s tim, prilikom definisanja roka zastarjelosti za pokretanje upravnog ili drugog pravnog postupka koji se odnosi na kršenje odredbi zakona o sprečavanju korupcije imali smo u vidu odredbe člana 55 Zakona o platnom prometu, kojim je propisano da su pružaoci platnih usluga dužni da dokumentaciju o korisnicima platnih usluga, platnoj transakciji, stanju i promjenama na računu za plaćanje korisnika platnih usluga čuvaju pet godina”, stoji u saopštenju ovog resora.

Kako dalje navode, u cilju objektivnog informisanja javnosti važno je naglasiti da predloženi tekst nije, kako se navodi, predlog Ministra Andreja Milovića već radne grupe, a Ministarstvo pravde ostaje kao i uvijek otvoreno za sve sugestije tako da nije potrebno da se potpisuju peticije i pišu otvorena pisma instituciji koja svoja vrata drži otvorenim za sve zainteresovane strane da aktivno učestvuju u procesu izrade zakona.

“Ali, ako već nije došlo do saradnje u radnim grupama, apelujemo na sve koji se bave ovim pitanjem da se priključe javnoj raspravi, dostave svoje komentare i sugestije kako bismo unaprijedili predloženo rješenje. Sigurni smo da će zajedničkim naporima Crna Gora dobiti zakonsko rješenje koje će odgovarati potrebama društva i doprinijeti jačanju pravne sigurnosti i borbe protiv korupcije. Ministarstvo pravde Crne Gore ostaje posvećeno ovom važnom cilju i zahvaljuje svima koji doprinose ovom procesu”, zaključuju iz Ministarstva pravde.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments