Foto: Gradski.me

NAJNOVIJE

Organizacija za Ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) objavila je ažuriranu listu – Klasifikacije rizika zemlje, u kojoj je istaknuto poboljšanje rejtinga Crne Gore sa kategorije 7 na kategoriju 6, prema klasifikaciji zemalja na OECD skali, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Kako su kazali, unaprjeđenje rejtinga na OECD skali odražava poboljšanje generalne percepcije rizika jedne zemlje, uzimajući u obzir ekonomske pokazatelje, ocjenu trenutne političke stabilnosti, kao i istaknute napore u sprovođenju reformi posebno kada je riječ o poboljšanju transparentnosti.

– Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je međuvladina organizacija koju čini 38 zemalja članica, osnovana 1961. godine sa ciljem unaprjeđenja ekonomskog razvoja i međunarodne trgovine – dodaju iz Ministarstva.

Navode i kako ovaj napredak u klasifikaciji, prema OECD standardima, ima pozitivne implikacije i doprinosi ne samo poboljšanju ambijenta za međunarodnu saradnju, već i privlačenju investicija, potencijalnih grantova, kao i povećanju konkurentnosti uslova međunarodnog finansiranja za strateške projekte.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta