Gradski portal

Ministarstvo energetike i rudarstva: Navodi ASP-a o dodjeli koncesija neprovjereni i paušalni

Foto: Mina

Ministarstvo energetike i rudarstva demantovalo je sve, kako navode, paušalne i neprovjerene informacije, koje je Akcija za socijalnu pravdu (ASP) plasirala u vezi sa postupkom dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju rude crvenih boksita u Bloku 4 u Opštini Nikšić.

ASP: Krivična VDT-u zbog koncesije u Nikšiću

„Da je NVO ASP obmanula javnost dokazuju zakoni ove države, a oni su nepobitni“, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su podsjetili na ono što stručna javnost, kako su naveli, već dobro zna.

„U skladu sa Zakonom o koncesijama i Planom za davanje koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za prošlu godinu, Ministarstvo je, u saradnji sa Zavodom za geološka istraživanja, pripremilo Nacrt Koncesionog akta za davanje prava na detaljna geološka istraživanja i eksploataciju na ležištima crvenih boksita Blok 4 u Opštini Nikšić“, kazali su iz Ministarstva.

Izrada Koncesionog akta, kako su naveli, izvršena je na osnovu godišnjeg Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za prošlu godinu, koji je Vlada donijela na sjednici održanoj 7. marta prošle godine, a u koji je uvršten i prostor potencijalnih ležišta crvenih boksita Blok četiri u nikšićkoj opštini.

„U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama, prije upućivanja Koncesionog akta Vladi na usvajanje, Ministarstvo organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od 15 do 30 dana od dana upućivanja javnog poziva za javnu raspravu“, objasnili su iz Ministarstva.

Nakon sprovedene javne rasprave, Ministarstvo dostavlja Vladi, u skladu sa članom 18 stav 1 Zakona o koncesijama, Koncesioni akt sa izvještajem sa javne rasprave na usvajanje.

Nakon usvajanja Koncesionog akta od Vlade, Ministarstvo objavljuje javni oglas za davanje koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita na ležištima Blok četiri u nikšićkoj opštini.

Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita na ležištima Blok četiri u Opštini Nikšić, daje se putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku, na način propisan Zakonom o koncesijama,

„S obzirom na to da su dokazane samo rezerve C1 kategorije u ležištu Podplaninik II, koje je potrebno doistražiti i time dokazati najmanje rezerve B kategorije i njihov kvalitet na osnovu kojih se izrađuje Rudarski projekat eksploatacije, ne može se u ovom trenutku dati minimalni-početni iznos koncesione naknade“, saopštili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, nakon izvedenih geoloških istraživanja, u prvom periodu realizacije koncesije, Aneksom ugovora utvrdiće se pripadnost grupi ležišta, minimalna godišnja proizvodnja mineralne sirovine i minimalni-početni iznos koncesione naknade, u skladu sa tada važećim propisom koji uređuje kriterijume i način obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

„Bankarska garancija za period istraživanja je 200 hiljada eura. Ovaj iznos se odnosi na fazu detaljnih geoloških istraživanja i obnavalja se godišnje. Nakon eventualnog dokazivanja rezervi definiše se stalni dio konceione naknade i bankarska garancija za fazu izvođenja rudarskih radova u zavisnosti od dokazanosti rezervi“, dodali su iz Ministarstva.

Iz navedenog je, kako tvrde, jasno da je čitav postupak sproveden u skladu sa zakonima vodeći računa o zaštiti javnog interesa, što je imperativ u radu ovog Ministarstva.

„Sa druge strane, međutim, nije jasno za čiji interes radi NVO ASP, ukoliko neistinim saopštenjima i pokretanjem neutemeljenih krivičnih prijava zatrpava javnost, umjesto suštinske borbe protiv nepravilnosti u našem društvu. NVO ASP se predstavlja kao „borac“ protiv korupcije, a Ministarstvo energetike i rudarstva im je više puta naglasilo da u ovom resoru imaju jakog partnera na tom putu“, rekli su iz tog Vladinog resora.

Zbog toga su, kako su naveli iz Ministarstva, još više iznenađeni da se pod plaštom navodne borbe protiv korupcije targetiraju institucije i pojedinci koji rade u skladu sa važećom legislativom, uz strogu primjenu svih zakonskih normi u svakom procesu.

„Da li je dovođenje javnosti u zabludu borba protiv korupcije, ili ide baš u korist potencijalno koruptivnim radnjama, pitanje je na koje će javnost dati odgovor. Upravo u cilju istinskog zalaganja za ispravljanje svh društvenih anomalija, među kojima je korupcija na visokom nivou prioritet, Ministarstvo energetike i rudarstva apeluje na nadležne organe da do kraja postupe po krivičnoj prijavi, u najkraćem mogućem roku, kako bi javnost bila upućena ko se pridržava zakona ove zemlje, a ko ih zloupotrebljava“, zaključili su iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments

Najnovije