NAJNOVIJE

Foto: Gradski.me

Odbor za rodnu ravnopravnost jednoglasno je usvojio odluku o kontrolnom saslušanju ministra pravde Andreja Milovića, ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, na temu “Zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i nasilja u porodici”. Kontrolno saslušanje biće održano 25. marta.

Žene u Crnoj Gori su među najneravnopravnijim u regionu, a zabrinjava što trend nasilja nad ženama raste, ocijenjeno je na sjednici Odbora.

“Samo 14 zemalja u svijetu ima zakone koji ženama daju ista prava kao i muškarcima, a Crna Gora se nalazi na 67. poziciji među 190 zemalja i teritorija obuhvaćenih izvještajem Svjetske banke ‘Žena, biznis, zakon’ “, smatra Branka Marković iz PES-a.

Femicid, kako je naglašeno, mora biti prepoznat u Krivičnom zakoniku.

“Istraživanje pokazuje i izuzetno nisko povjerenje žena u institucije i nizak procenat žena koje prijavljuju nasilje. On je oko 12 odsto i to treba da nas zabrinjava”, kazala je Drita Llolla iz DPS-a.

Svi društveni akteri, kako je saopšteno, moraju raditi na eliminisanju rodne diskriminacije i osnaživanju žena.

“Istakla bih progres postignut u prethodnom periodu, počev od povećanja broja žena u sektoru bezbjednosti, komandnim, rukovodnim i rukovodećim dužnostima, povećanju broja žena koje učestvuju u mirovnim misijama, uspostavljanju mehanizama koji se bave rodnom ravnopravnošću, povećanjem broja obuka s fokusom na podizanju nivoa svijesti o rodno zasnovanoj diskriminaciji, rodno zasnovanom nasilju i nasilju nad ženama”. objašnjava v.d. sekretarka Ministarstva odbrane Jadranka Vojinović.

Strateški cilj je, kako se navodi, poboljšanje položaja žena i djevojčica u svim procesima koji vode miru i bezbjednosti.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta