gradski.me

Foto: Gradski.me

U prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija danas je obilježen početak reformskog projekta “Kvalitetno obrazovanje za svako dijete u Crnoj Gori,” koji se realizuje u partnerstvu Ministarstva, UNICEF-a i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

“Cilj ove reformske inicijative je razvoj sveobuhvatne Strategije za reformu obrazovanja (2025-2035), kojom će biti definisana vizija obrazovanja, glavni ciljevi kao i aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bi oni bili postignuti. Strategija će obuhvatiti sve nivoe obrazovanja i definisati finansijski okvir za njenu održivu i dugoročnu realizaciju. Projektom je, takođe, obuhvaćen niz intervencija usmjerenih na unapređenje kvaliteta i pravičnosti obrazovanja, kao i osiguravanje širokog konsultativnog procesa i mobilizacije svih aktera u pripremi nove Strategije”, saopteno je iz MPNI.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić-Stojanović, kazala je da su ciljevi planirani projektom u potpunosti zasnovani na nalazima i strateškim preporukama sveobuhvatne Analize obrazovnog sektora koja je sprovedena u saradnji sa UNICEF-om.

„Naš cilj je da djeca steknu znanja i vještine koja su im neophodna za dalje učenje i uspješno završavanje školovanja. U tom smislu, vaspitače i učitelje ćemo posebno osnažiti da pruže podršku djeci iz osjetljivih grupa kao i njihovim porodicama, u cilju kreiranja stimulativnog školskog okruženja, prevencije ranog napuštanja škole i omogućavanja da djeca ostvare svoj puni potencijal“, navela je Jakšić-Stojanović.

Ministarka je istakla važnost podrške i uključivanje ostalih sektora, prevashodno resora zdravlja, mladih, socijalnog staranja i finansija kako bi sve aktivnosti i njihova implementacija bile kompletne i održive, kao i međunarodnih organizacija koje su naši partneri od početka ove inicijative.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, poručila je da je Evropska unija sa zadovoljstvom opredijelila donaciju od milion eura kako bi pomogla našoj državi da razvije sveobuhvatnu obrazovnu strategiju i da pilotira niz aktivnosti koje će pomoći u poboljšanju kvaliteta i jednakosti obrazovanja.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander je naveo da su preporuke ove organizacije da razvoj nove strategije reforme obrazovnog sistema, kao i njeno sprovođenje i praćenje, uključi sve zainteresovane strane, prije svega nastavnike, učenike i roditelje.

„Znamo da je kvalitetno obrazovanje ključno za okončanje siromaštva i inkluzivni ekonomski rast. Stoga je obrazovna reforma najznačajnija investicija koju država može da napravi za razvoj Crne Gore”, izjavio je Santander.

Učenica Srednje ekonomske škole ,,Mirko Vešović” Jasmina Beriša i učenik Gimnazije ,,Slobodan Škerović” Balša Kićović, poručili su da djeca i mladi u Crnoj Gori teže obrazovanju koje će cijeniti njihovu različitost i omogućiti priliku za izražavanje kreativnosti i talenta. Oni su kazali da je potrebno osigurati podršku i resurse za učenike koji žive u ruralnim sredinama, učenike romske nacionalnosti , kao i učenike sa invaliditetom.

Prezentaciji projekta prisustvovali su potpredsjednik Vlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, predstavnici Evropske unije i UNICEF-a, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva finansija, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, univerziteta, nevladinog sektora, kao i predstavnici Zavoda za udžbenike, Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje.

U umjetničkom dijelu, na događaju je nastupila klapa ,,Štiglići” iz Umjetničke škole za muziku i balet ,,Vasa Pavić”.

Izvor: CDM

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta