gradski

NAJNOVIJE

Foto: Gradski.me

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz finansijsku podršku Glavnog grada, pokreće projekat “Podrška, a ne zanemarivanje”, koji je namijenjen mladima sa invaliditetom od 15 do 30 godina, kazala je predstavnica ovog Udruženja Anđela Miličić. Ona je u emisiji “Lice Podgorice” Gradske RTV, istakla da je neophodno podstaći mlade sa hendikepom da se informišu, kako bi na najbolji način zastupali svoja prava.

Cilj projekta “Podrška, a ne zanemarivanje” je da se što više mladih sa invaliditetom aktivira u društvenoj zajednici, istakla je Miličić. Jedna od aktivnosti je, kako navodi, organizovanje grupe samopodrške.

“Ovakav vid aktivnosti je jako važan za osobe sa invaliditetom, za njihovo osnaživanje, za zagovaranje njihovih prava, te da se prvenstveno podstiču osobe sa invaliditeteom da donose odluke. Jer, u tom segmentu se od nas, osoba sa invaliditetom, ne očekuje, i kroz odrastanje nijesmo naučeni, da je važno da mi donosimo odluke, da imamo pravo izbora, pravo na kontrolu, pravo na grešku, što je važno kada želimo da osamostalimo osobu sa invaliditetom”, objašnjava Miličić.

Projekat je namijenjen mladima od 15 do 30 godina, koji žive, rade ili se školuju u Podgorici. Prijave su, kako ističe Miličić, otvorene do 26. juna.

Potrebno je, naglašava Miličić, podstaći mlade sa invaliditetom da se informišu.

“Osnažiti ih da je i njihov glas jako važan i da su oni ti koji mogu i treba da donose određene odluke, da utiču da se ovo društvo mijenja.
Način na koji osobe sa invaliditetom dolaze do komunikacije, do određenih informacija, nijesu uopšte motivisani, prosto su pasivni i stvara se odnos da osobe sa invaliditetom budu zavisne od svojih članova porodice”, poručuje Miličić.

Ukoliko se osobama sa invaliditetom stvore adekvatni uslovi za život, zaključuje Miličić, postojaće i veće interesovanje kod ove kategorije društva da budu aktivni učesnici zajednice u kojoj žive.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta