Milatović: Prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama obaveza svih nas

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Žene i djevojke širom svijeta su i dalje izložene višestrukim oblicima rodno zasnovanog nasilja, uključujući femicid, nasilje na društvenim mrežama i nasilje u porodici. Globalne krize kao posljedicu imaju i dalje produbljivanje već postojeće nejednakosti, kako pravne i institucionalne, tako i političke, kazala je predsjednica Savjeta mladih Demokratske partije socijalista (DPS) Crne Gore, Sonja Milatović.

“Nažalost, i u Crnoj Gori ovaj Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama dočekujemo u društveno-političkoj atmosferi koja nije bezbjedna za žene. Institucije moraju izaći iz komplikovanog sistema birokratije koji u krajnjem ne rezultira jedinim ciljem – prevencijom nasilja. Kao društvo, moramo napraviti ozbiljan progres kada je u pitanju suočavanje sa istinom da je stopa femicida u Crnoj Gori nedopustiva”, kazala je Mialtović.

Kako ističe, nulta tolerancija za nasilje je civilizacijska mjera.

“Ohrabrujemo sve djevojke i žene koje žele doprinijeti izgradnji društva znanja, društva slobode i društva građana da, bez obzira na patrijarhalnu sliku o političkom djelovanju, svojom participacijom pomognu demokratizaciji Crne Gore. U nadi da ćemo sljedeći Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježiti porukama institucionalnog pomaka, Savjet mladih DPS Crne Gore će posebnu pažnju posvetiti prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama”, zaključila je Milatović.

Posljednje:

VEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE:

VEZANE VIJESTI:

Dokumenta