Foto: Mina

Profesor Milan Perović, utemeljivač filozofije kvaliteta u Crnoj Gori, naimenovan je za predsjednika Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore (PKCG), koji je konstituisan u petak.

Iz PKCG su saopštili da su verifikovani i mandati 31 članu Odbora, odnosno predstavnicima renomiranih kompanija, Ministarstva ekonomskog razvoja, institucija infrastrukture kvaliteta, akademske zajednice i nevladinog (NVO) sektora.

Za zamjenika predsjednika Koordinacionog odbora izabran je Aleksandar Vujović iz Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta, a za sekretarku Marga Koković iz Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG.

Perović je kolegama iz Koordinacionog odbora kazao da su članovi najznačajnijeg tijela, čiji je zadatak razvoj i njegovanje kvaliteta u Crnoj Gori.

„Kvalitet je iznad svake politike. Moramo biti svjesni uloge koju imamo i postati jedno vrlo aktivno tijelo“, poručio je Perović.

On je najavio da će preko Odbora, između ostalog, inicirati aktivnosti za unapređenje zakona koji se odnose na rad i položaj institucija infrastrukture kvaliteta, kao i uspostavljanje nacionalne nagrade za kvalitet.

„To je praksa razvijenih država svijeta i preduslov da laureati budu u konkurenciji za Evropsku nagradu kvaliteta“, naveo je Perović.

Na sjednici je konstatovana potreba usvajanja misije i vizije Koordinacionog odbora, uključenja predstavnika javne uprave, prije svega lokalnih samouprava, kao i predstavnika NVO sektora iz oblasti zaštite životne sredine u njegov rad, ispitivanja mogućnosti za organizovanje obuka iz oblasti bezbjednosti hrane i turističkih objekata u susret sezoni, kao i rada na promociji potrebe da se akredituje što više mikrobioloških laboratorija.

Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora za kvalitet donio je Upravni odbor PKCG 1. marta.

Koordinacioni odbori predstavljaju posebne oblike organizovanja i rada koji razmatraju pitanja od značaja i zajedničkog interesa za više oblasti privrede i pojedinih privrednih grana.

Izvor: Mina

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta