Maturski ispiti počinju od 16. aprila

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Ispitni centar su obavili sve stručne, razvojne, organizacione, administrativne i druge posloveu vezi sa organizacijom i pripremomza realizaciju eksternih provjera znanja i ispitaza učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

„Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se 17. aprila iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost i albanski jezik i književnost, 18. aprila iz predmeta matematika, kao i 19. aprila iz predmeta po izboru učenika“, naveli su iz MPNI.

Radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Zavoda za školstvo, Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje donijela je 3 nova pravilnika i to Pravilnik o polaganju maturskog ispita za učenike gimnazije, Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učenike koji nastavljaju školovanje kao i Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa.

„Ovim Pravilnicima je definisano da je učenicima zabranjeno da koriste mobilne telefone i druge elektronske uređaje pa su Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija iIspitni centar obezbijedili sredstvo koje će omogućiti školama da sprovedu kontrolu unošenja uređaja u školski objekat – detektore“, navode iz MPNI.

Tim povodom je, kako su saopštili, danas u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija održan sastanak sa direktorima svih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori na kojem su sa direktorima škola razgovarali v.d. direktorice Direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje, Marija Gošović, v.d. direktorice Direktorata za cjeloživotno učenje Jasna Jovanović, mr Miloš Trivić, direktor Ispitnog centra, direktorica Centra za stručno obrazovanje Aleksandra Lalević, Marko šljukić, v.d. sekretar Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, kao i koordinatorka Ispitnog centra za osnovnu školu Bojana Ostojić i koordinatorka Ispitnog centra za maturski i stručni ispit Tamara Nedović.

„Novim Pravilnikom za učenike srednjih škola precizirano je da se u učionici nalaze dva test-administratora, od kojih je jedan iz druge obrazovno-vaspitne ustanove, kao i obaveznoprisustvo supervizora koji može da pristupi ispitnom prostoru. Pravilnicima su definisane sankcije za učenike koji naprave prekršaj (pokušaju da prepišu, ometaju rad, koriste mobilne telefone). Sankcije idu od usmene opomene pa do udaljavanja sa testa, pri čemu udaljavanje podrazumijeva i vrednovanje njegovog testa sa uspjehom nedovoljan (1)“, navode u saopštenju.

Dodaju da je važno napomenuti da od ove godine izmjenom Pravilnika test-administartori potpisuju ugovor sa Ispitnim centrom o tajnosti podataka, a definisana je i njihova obaveza za zakonitost sprovođenja ispita u ispitnoj prostoriji.

„Eksterna provjera znanja ove godine biće organizovana u 163 osnovne, kao i u 55 srednjih škola“, zaključuju iz MPNI.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments