Foto: Gradski.me

U Skupštini Crne Gore održana je panel diskusija ,,Uključenost mladih u proces EU integracija” sa koje je poručeno da su u toku brojne aktivnosti resornog ministarstva, koje imaju za cilj poboljšanje omladinske politike. Osim međuresorne saradnje, neophodna je, kako kažu, uključenost mladih i njihovo proaktivno iniciranje ka donosiocima odluka.

Nakon nekoliko godina čekanja i političkih turbulencija usvajanje nacionalne strategije ključno je za poboljšanje omladinskih politika, poručili su iz Mreže za mlade koja okuplja preko 30 nevladinih organizacija. Predlažu konkretne korake.

,,Apelujemo i na ministarstvo i na sve zainteresovane strane da je potrebno što prije formirati nacionalni Savjet za mlade, kako bi se ta nova platforma za saradnju na međusektorskom nivou koja podrazumijeva učešće i predstavnika nevladinih organizacija i različitih ministarstava ostvarila i počela sa radom. Takođe želim da istaknem i potrebu za izmjenama i dopunama zakona o mladima”, istakao je predsjednik Mreže za mlade Crne Gore Miloš Marković.

Lokalni akcioni planovi za 21. opštinu trebalo da doprinesu poboljšanju statusa mladih u Crnoj Gori. Najavljeno je i formiranje Savjeta za mlade.

,,Već prošle godine smo objavili javni poziv za NVO i administratore, znači imamo cijeli tim, imaćemo saglasnost veoma brzo, i mogu reći ovdje da ćemo u skorije vrieme, tj. do kraja ovoga mjeseca imati formiran Savjet za mlade. Ujedno poslali smo i zahtjev svim opštinama da se formiraju Savjeti na lokalnom nivou”, kazao je Martin Ljuljđuraj iz Ministarstva sporta i mladih.

Obrazovanje se, poručuju iz EU, mora reformisati kako se smanjio trend odliva mozgova.

,,Namjera EU jeste da podrži te reforme značajnim sredstvima, ali taj novac će zavisiti isključivo od toga da li reforme koje smo dogovorili se zaista realizuju ili ne. Ako nema reformi ne mogu se dobiti ni sredstva”, objašnjava zamjenica šefa sektora za kooperaciju pri Delegaciji EU Liselotte Isaksson.

Evropska Unija insistira na razvoju ljudskog kapitala uz fokus na obrazovanje, poručeno je sa panel diskusije. Mnogo je prostora za unaprijeđenje statusa mladih u Crnoj Gori, kako zaključuju, ali je pored međuresorne saradnje neophodno njihovo proaktivno djelovanje i uključenost u donošenje odluka.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta