Foto: Mina

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja razriješilo je sve socijalno-ljekarske komisije zbog postojanja indicija da je u njima bilo koruptivnih radnji i imenovalo nove, saopštio je za Dan državni sekretar u ministarstvu Janko Odović. On kaže da je upoznat sa navodima brojnih građana da je za ostvarivanje nekog od prava iz socijalne zaštite trebao da se navodno daje novac.

Ističe da su nakon 20 dana od stupanja na dužnost raspustili postojeće četiri prvostepene i jednu drugostepenu komisiju i formirali nove.

“Sada su lica koji rade u komisijama stručnija i pravičnija u odnosu na ona koja su ranije bila angažovana. Sve članove komisija sam pozvao na sastanak i jasno i otvoreno im rekao ako osjete bilo kakav pritisak da nekome treba dodijeliti ili ne dodijeliti tuđu njegu i pomoć o kojem odlučuju, da se obrate meni. Ako se desi da budem čuo ili dobio dokaz da su primali mito ili da je postojao neki uticaj koji se može smatrati trgovinom uticajem, najavio sam da će biti ne samo razriješeni, već i procesuirani tužilaštvu i policiji. Za sada koliko rade nijesam imao primjedbi”, izjavio je Odović.

Pozvao je građane da im se obrate ukoliko primijete bilo kakve nezakonitosti, navodeći da će svaka prijava uz dokaz biti i uvažena.

Na pitanje o eventualnim razrješenjima direktora centara za socijalni rad, Odović kaže da su kadrovske promjene izvršene u Podgorici i Danilovgradu, te da je u toku konkurs za direktora Centra za socijalni rad za područje opština Mojkovac i Kolašin.

Takođe, već u sljedećoj nedjelji mogu se očekivati promjene u Beranama, kao i područnoj jedinici u Ulcinju.

“Mislim da su naši građani koji su u socijalnoj potrebi, najbolji svjedoci nužnih promjena na čelima centara za socijalni rad. Te promjene uslijediće vrlo brzo, jer je ovo Vlada koja je ovdje za narod i po volji naroda zato poštujemo želje naroda. U skladu sa ciljem da državna uprava bude servis građana, građane ćemo pitati i pitamo kakav profil ljudi treba da bude na čelu svakog lokalnog dijela sistema socijalne zaštite”, navodi Odović.

Napominje da će raspisivati konkurse za direktore centara sa socijalni rad, bez bilo kakvih obaveza da to bude vršilac dužnosti, jer u Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti ne postoji mogućnost postavljanja v.d. pošto se na njih ne primjenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

“Razumijem želju i nestrpljenje građana za pravdom, ali ne možemo sve završiti preko noći. Mislim da je kod građana želja za pravdom jača od one za materijalnim boljitkom. Tu želju ćemo ispoštovati u skorijoj budućnosti. Ova Vlada i ministarstvo su posvećeni pravdi i vladavini prava, a ne možemo imati vladavinu prava ako sami ne budemo poštovali procedure koje su jasno zakonom propisane”, naglasio je Odović.

Dodaje da analiziraju i rad centara za socijalni rad, te da će korigovati otkrivene nepravilnosti.

“Svi znamo da je postojala jedna doza nepravedne raspodjele socijalnih davanja, jer su ih dobijala i lica koja nijesu zasluživala, a na drugoj strani bilo je i onih koji su bili uskraćeni. Imamo situaciju da su najčešće razlozi zašto je neko uskraćen za neko pravo formalno opravdan, ali suština nije sagledana. Za sad nemamo tačan podatak, ali po preliminarnim procjenama oko 12 do 15 odsto materijalnih davanja su bila zloupotrijebljena. Po mom mišenju, taj procenat je veći”, ukazuje Odović.

Ističe da je primjetno da je bilo i lica koja na primjer voze „mercedes“ ili „golf“ novijeg datuma, a primaju socijalnu pomoć.

“Vidio sam da se poprilično zloupotrebljava pravo za naknadu putovanja za osobe sa invaliditetom. Imamo situaciju da je jedno lice koji ima prebivalište u Plavu, iz Nikšića putovalo za Ulcinj u jednom mjesecu 12 ili 13 puta. Pitanje je kako je to lice došlo iz Plava u Nikšić, kako je ušlo u autobus koji je neprilagođen za kolica bez asistenta ili pratnje. Treća vrsta zloupotreba je u političke svrhe, odnosno kupovina glasova raznim socijalnim davanjima, materijalnim i nematerijalnim, a kojima se pribavljala podrška bivšoj vlasti”, istakao je Odović.

On kaže da će sve nepravilnosti biti otkrivene analizom koju rade sa UNICEF-om i UNDP-jem, te da se nakon toga mogu očekivati i promjene.

“Jedna od njih je drugačiji tretman invaliditeta. U našem sistemu invaliditet je vezan za fizičku karakteristiku, a u Evropi je invaliditet vezan za socijalnu karakteristiku. Kod nas je sistem naknada bio postavljen tako da su one davane kao apanaže koje ne podstiču lica da budu osposobljeni za neki posao, a osobe sa invaliditetom mogu biti jako korisni članovi društva.

Sada imamo situaciju da su neki centri za socijalni rad nepristupačni osobama sa invaliditetom, na primjer u Kotoru, to je za mene razočaravajuće i zaprepašćujuće. Osim toga, sam izraz osobe sa invaliditetom je depersonifikujući, jer su i to članovi našeg društva. Naš cilj je da analizom uspostavimo sistem materijalnih davanja i usmjerimo ljude da se okrenu radu i obukama i tako stvaraju korist za sebe i dru štvo. To se može uraditi kroz učenje jezika, programiranja ili nečim trećim, jer tako će oni brinuti sami o sebi i državi koja nećemo rati da brine o njima”, tvrdi Odović.

Odović kaže da će nakon analize imati i sliku zakonitosti funkcionisanja u centrima za socijalni rad, a u slučaju da otkriju nelegalne radnje odgovorne će procesuirati.

“Vidjećemo koliko je materijalnih davanja bilo zloupotrijebljeno i ko je odgovoran, da li je to osoba zaposlena u centru, koja je odgovornost direktora i drugih. Ako se otkriju nezakonitosti, ta lica će biti procesuirana. Gdje utvrdimo veće zloupotrebe, slučajeve ćemo procesuirati nadležnim organima, policiji i tužilaštvu”, najavljuje Odović.

Nema viška zaposlenih

Odović dodaje da u centrima za socijalni rad nema viška zaposlenih, ali da imaju situaciju da ima previše radnika na sporednim poslovima, a malo onih koji direktno treba da pružaju usluge građanima.

“Simptomatično je i da veliki centri, kao što su Podgorica i Nikšić, nemaju prostorne kapacitete za normalan rad. Ljudi koji dolaze u centar nemaju intimu da porazgovaraju sa socijalnim radnikom, a treba imati u vidu da su ljudi u Crnoj Gori jako ponositi i da im nije lako da umjesto samo svom socijalnom radniku, moraju problem da ispričaju pred pet drugih ljudi u kancelariji”, zaključuje Odović.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta