Knjiga„Kontrarevolucija u Crnoj Gori – četnički i federalistički pokret 1941‒1945“ autora Radoja Pajovića biće predstavljena u četvrtak 30. novembra u 18 sati na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.

Na promociji će govoriti mr Jadranka Selhanović, prof. dr Boban Batrićević, mr Danilo Kalezić i Stevan Radunović. Moderatorka će biti mr Sanja Orlandić.

Knjiga Radoja Pajovića objavljena je 1977. i prikazuje ulogu i karakter četničkog i federalističkog pokreta na osnovu brojnih dokaza koje je autor prikupio iz relevantnih izvora.

Knjiga je i danas aktuelna, naročito ako se ima u vidu narastajući istorijski revizionizam koji saradnike okupatora iz Drugoga svjetskog rata želi izjednačiti s pripadnicima Narodnooslobodilačkog pokreta.

Shvatajući značaj knjige za današnji trenutak u kome se nalazi crnogorsko društvo, Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore prošle godine objavio je reprint prvog izdanja.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta