Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Prema podacima centra za podatke Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), najveću platu u Evropi u prosjeku zarađuju u Lihtenštajnu. Riječ je o podacima na nivou cijele 2022. godine, a ne o prosječnim zaradama za poslednji mjesec koje su uglavnom veće.

Rad u ovoj maloj državi između Švajcarske i Austrije koja broji manje od 40.000 ljudi vrijedi 7.046 eura na mjesečnom nivou. Plata u Crnoj Gori iznosi 800 eura.

Lihtenštajn ima snažan finansijski sektor koji je i najzaslužniji za visok standard. Prije svega, radi se o niskim stopama porezima na dobit preduzeća, koji je ugrubo duplo manji od evropskog prosjeka zbog čega više hiljada kompanija imaju svoje sjedište u Lihtenštajnu, nerijetko u vidu običnog poštanskog sandučeta. Ipak, Lihtenštajn se ne nalazi na listama zemalja koje su označene kao poreski rajevi. Drugi izbor prihoda ove alpske zemlje je turizam, prije svega zimski.

Iza Lihtenštajna je još jedna alpska država – Švajcarska sa prosječnom platom od 5.522 eura. Poput Lihtenštajna i Švajcarska ima manje poreske stope i razvijeni zimski turizam, ali Švajcarska ima i najjači banarski sektor na svijetu i stepen privatnosti za komitentne koji nema nijedna druga država.

Na trećem mjestu je Danska sa 4.149 eura, zatim Luksemburg sa 3.699, Norveška 3.386, pa Island 3.377 eura i San Marino 3.237, dok je Irska poslednja zemlja na listi sa prosječnom platom višom od 3.000 eura i iznosi 3.086.

U najvećoj zemlji i najjačoj ekonomiji Evropske unije, Njemačkoj, prosječna plata iznosi 2.831 euro.

U zemljama koje su nastale iz Jugoslavije najviša plata je u u Sloveniji 1.442 eura. Slede Hrvatska sa 1.163, Crna Gora (800), Srbija (714), Bosna i Hercegovina (652) i Sjeverna Makedonija (557). Na teritoriji Kosova* su najniže prosječne zarade i iznose 446 eura.

Srbija: U prosjeku 736, medijalna 567 eura

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada bruto obračunata za avgust 2023. godine iznosila je 118.918 dinara, dok je prosečna neto zarada iznosila 86.112 dinara. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, plate su nominalno veće za 14,4 odsto, a realno za 2,6 odsto. Medijalna neto zarada za avgust 2023. godine iznosila je 66.401 dinar, što znači da je polovina zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Od ostalih zemlja iz regiona prednjači Rumunija sa 924 eura, a slijede Bugarska sa 822 i Albanija sa 507 eura.

Na evropskom dnu su zemlje gdje se pretežno vode ratovi ili je bezbjedonoso-politička situacija nestabilna, pa tako u Ukrajini iznosi 306 eura. U Bjelorusiji je 483, dok je prosječna zarada u Rusiji 588 eura.

Izvor: N1

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta