Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta potvrdio je za Dan da će na jesen pokrenuti inicijativu da Zeta postane samostalna opština. Ta mogućnost biće sagledana kroz izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Priča oko samostalnosti Zete aktuelizovana je ovih dana na lokalnom nivou jer je donošenje odluke o izradi studije opravdanost i osnivanja Opštine u parlamentu planirano u drugom kvartalu.

“Od početka svog političkog djelovanja i rada nikada nijesam krio da Zeta sa svim svojim resursima treba da bude samostalna opština koja bi trebalo da uključi granice iz 1959. godine kada nam je taj status ukinut. Ja ću zajedno sa kolegama iz parlamentarne većine razmotriti mogućnost izmjena Zakona o teritorijalnoj organizaciji i možda već na jesen pokrenuti tu inicijativu. U svakom slučaju, nephodno je da u maju 2022. godine kada budu lokalni izbori u 14 opština ti izbori budu i za samostalnu opštinu Zeta”, navodi Knežević.

Dobijanjem statusa samostalnosti, kako navodi Knežević, Zeta bi bila jedna od najrazvijenih opština budući da ima servisno-skladišnu zonu koja se nalazi na Ćemovskom polju, na potezu od nadvožnjaka u Zelenici do naselja Cijevna, zatim aerodrome, Nacionalni park Skadarsko jezero, koncesije u koritu Morače, dio Plantaža.

“Već pregovaram sa nekim ozbiljnim privrednicima u Srbiji kako bismo u dogledno vrijeme otvorili jedan ili dva poljoprivredna kombinata. Tako da bi Podgorica zavisila od Zete, a ne Zeta od Podgorice jer se u protekle decenije Podgorica bukvalno izgradila zahvaljujući privrednicima i prirodnim resursima Zete. Nova opština bi se zvala Zeta a ne Golubovci. Svako je u proteklom periodu želio da izbriše ime Zeta pošto ih posjeća na slavnu istoriju Nemanjića, Balšića, Crnojevića pa i Petrovića jer se u naselju Srpska sačuvala crnogorska duhovnost kada su Zećani spasili Vladiku Danila”, smatra Knežević.

On dodaje da u ovoj opštini od 2006. godine nije realizovan nijedan kapitalni projekat.

“Sama činjenica da opština nema budžet nego finansijski plan u kojem sredstva određuje Glavni grad, to jeste gradonačelnik Podgorice, najbolje govori o tome da je cilj administracije načelu sa Ivanom Vukovićem, da što više uzmu od Zete i da je čine što više zavisnom. Veoma je upitno i na koji način je realizovana kompletna putna infrastruktura koja se nalazilau finansijskim planovima od 2006. do danas počev od putnog pravca Golubovci-Mataguži, pa asfaltiranja lokalnih puteva, do nekih kapitalnih projekata kao što su predstavljali fabriku za preradu i otkup voća i povrća u Matagužima ili čuveni sportski centar na Beglacima koji je 20 go ina u fazi Skadara na Bojani. Pozivam i rukovodstvo i Opštine Golubovci i Glavnog grada da saopšti koju su tu kapitalnu investiciju realizavali od koje interes imaju svi građani. Dakle nijednu jedinu”, navodi Knežević.

Programom rada Vlade Crne Gore za ovu godinu nije inače predviđena izmjena Zakona o teritorijalnog organizaciji.

Knežević dodaje da nemaju problema sa granicama ni sa Tuzima, ni Glavnim gradom, ni Cetinjem, ni Barom, ali da će insistirati na razgraničenju iz 1959.

“Tražićemo devet katastarskih opština-Mataguži, Mahalu, Gostilj, Golubovci, Bijelo Polje, Cijevnu, Botun, Vukovce i Vranjinu. Nećemo insistirati da Dajbabe, Dahma i Zabjelo pripadnu Zeti iako su do 1959. godine bili u njenom sastavu. Kada je u pitanju Opština Tuzi znam da postoje određeni problemi vezano za razgraničenje ali sam uvjeren da ćemo se sa Nikom Đeljošajem lako dogovoriti kao komšije”, navodi Knežević.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta