NAJNOVIJE


Foto: Gradski.me


U cilju što transparetnijeg i efikasnijeg rada Javne zdravstvene ustanove Klinički centar Crne Gore (KCCG) se obratio Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) da izvrši reviziju poslovanja.

To se, između ostalog, navodi u saopštenju KCCG, u kojem su kazali da će aktuelni menadžment isto uraditi i kada njemu istekne mandat.

“S obzirom da do sada nije bilo interne revizije u KCCG-u koja bi dostavljala izvještaje o stanju poslovanja cijenilo se opravdanim obratiti se DRI-u. Fokus će biti na javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na nabavke male vrijednosti i na analizu sudskih troškova”, ističe se u saopštenju.

Iz KCCG ističu da s obzirom na to da DRI, kroz kontrolu trošenja budžetskih sredstava, utvrđuje, između ostalog, i uspješnost ostvarenja ciljeva poslovanja državnih institucija samim tim i KCCG,” smatramo da će izvještaj najvišeg organa revizije javnog sektora u Crnoj Gori doprinijeti efikasnijoj realizaciji postavljenih ciljeva. Shodno Zakonu o DRI, revizija se vrši radi obezbjeđivanja bitnih informacija o upravljanju budžetom, imovinom i ekonomskim poslovima, zakonitog postupanja od strane subjekta revizije, unaprjeđivanja njegove sposobnosti za uspješno ostvarivanje zadataka i prevencije pogrešnog postupanja.”

Iz KCCG su precizirali da nakon što dobiju izvještaj, javnost će, kako su naveli, upoznati sa njegovim sadržajem.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta