Gradski portal

Katnić pisao Novoviću: Tražim da me hitno ponovo saslušate, tužilac Šoškić opstruira i sprječava da iznesem svoju odbranu

Foto: Gradski.me

Foto: Gradski.me

Bivši Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji se nalazi u pritvoru u kom štrajkuje glađu poslao je drugo pismo Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću u kom traži od njega da zbog svog zdravstvenog stanja bude hitno saslušan kako bi mogao da iznese nove činjenice i okolnosti na krivična djela koja mu se stavljaju na teret. Katnić u pismu Novoviću ukazuje na pritisak kom je bio izložen od strane tužioca Šoškića koji ga je sa braniocem po službenoj dužnosti onemogućavao Katnića da saslušava svjedoke.

Pismo Milivoja Katnića Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću prenosimo integralno:

Gospodine Novoviću do sada sam se obraćao više puta da mi omogućite učešće u krivičnom postupku koji se protiv mene vodi. Obratio sam se sa istim zahtjevom i Zaštitniku ljudskih prava nakon toga ali ne znam da li i zbog toga sam pozvan da prisustvujem saslušavanju svjedoka koji nema nikakva saznanja u vezi djela koja mi se stavljaju na teret.

Zbog iznijetog a kako sam Vam i ranije napisao ovakav postupak doživljavam samo kao simulaciju da mi je odobreno učešće u postupku.

Ovo je posljednje moje obraćanje Vama kao Glavnom specijalnom tužiocu. Zato još jednom tražim da hitno i bez odlaganja budem pozvan jer želim da dopunim svoju odbranu.

Od Vas gospodine Novoviću kao Glavnog specijalnog tužioca tražim da omogućite moje osnovno pravo, a to je da na funkcionalan i djelotvoran način učestvujem u postupku.

Ja se u pritvoru nalazim i po pritvorskom osnovu uz član 175 st1 tačka 2 zkp, a to je da ne utičem na svjedoke međutim u krivičnom postupku su saslušani i svjedoci kojim saslušanjima ja nijesam mogao prisustvovati jer mi je to pravo protivpravno onemogućeno.

Pred sudijom za istragu sam odbio i to je ušlo u zapisnik da u moju odbranu učestvuju branilac po službenoj dužnosti te da u ovom postpuku ne mogu za mene preduzimati niti jednu radnju. I konačno sam mu saospštio da bez obzira da li ga poziva tuzilaštvo ili sud da u ovom krivičnom predmetu da se ne odaziva. To sam mu saopštio i pred sudijom za istragu i pred tužiocem Šoškićem.

Međutim desila se nevjerovatna situacija da je tužilac Šoškić pozvao ovog branioca prilikom saslušanja svjedoka kome sam prisustvovao. I što je još gore i pored isključivog zahtjeva i izražene volje da ne može postupati u predmetu kao moj branilac on je u predmetu kao moj branilac prusustvovao saslušanju svjedoka. Tada sam saopštio sve što sam mu i ranije iznio. Međutim ne samo tužilac već i ovaj advokat su na mene vršili pritisak da promijenim svoju iznijetu volju.

Tek kada sam ustao da napustim prisustvovanje saslušanju svjedoka ako je i u prostoriji ovaj advokat on je napustio prostoriju. Ponavljam on nije moj branilac. Jeste postavljen po službenoj dužnosti od strane tužilaca, ali on ne može mimo moje volje tu ulogu obavljati. Ako je ovo lice simuliralo moju odbranu kada su saslušavani svjedoci u krivičnom predmetu protiv mene onda je to nezapamćen zločin jer ovo lice simulirajući mog branioca zajedno sa tužiocem opterećuje moju odbranu i onemogućava mi da ispitujem svjedoke koji se saslušavaju.

Da je tužilac bio potpuno svjestan da sam ja odbio odbranu i izričito zabranio učešće ovog privatnog lica u postupku potvrđuje i činjenica da me je pozvao da prisustvujem saslušanju svjedoka, a zašto ne bi po zakonu imao obavezu da nije evropske konvencije.

Ako se ispostavi moja sumnja protiv obojice ću podnijeti krivičnu prijavu.

Da bi mi omogućili efikasno učešće u istražnom postupku tražim od Vas da preduzmete sljedeće:

Predmetnom naredbom na teret mi se stavlja da sam obmanjivao javnost izjavama u emisiji „Načisto“ da je odluku donio menadžment polcijie. Dokaz protiv ovoga se nalazi u specijalnom tužilaštvu u odgovoru na moj zahtjev dostavlja Upravi policije, ili u predmetu koji se vodio protiv Zorana Lazovića. Iste mi dostaviti.

Na teret mi se stavlja da sam obmanjivao javnost u emisiji (ne navodi se koja emisija) dokaz protiv ovoga nalazi se u izjavama Belivuka i Miljkovića koje se nalaze u spisima predmeta Specijalnog tužilaštva protiv ovih lica. Iste kopirati I dostaviti.

Na teret mi se stavlja da sam obmanjivao javnost što sam izjavljivao da je Petar Lazović bio na službenom zadatku kada je obavljao kontakte sa kriminalnom organizacijom Radoja Zvicera.

Dokaz protiv ove tvrdnje se nalazi u službenoj zabilješci Saše Čađenovića gdje je nađeno da nema krivičnog djela Petra Lazovića.

Na teret mi se stavlja da nijesam pokrenuo krivični postupak protiv Ljuba Milovića. Dokaz protiv ove tvrdnje se nalazi u spisima predmeta koji je formiran u Specijalnom državnom tužilaštvu i u mjerama tajnog nadzora protiv ovog lica. Na ove okolnosti saslušati svjedoka Dragana Radovića.

Spise predmeta vođenih protiv Milovića kopija mi dostaviti. A pozvati me da prisustvujem saslušanju Radovića.

Stavlja mi se na teret da nijesam pokrenuo postupak protiv Radoja Zvicera i drugih. Dokaz protiv ove tvrdnje se nalazi u spisima krivičnih prdmeta kti sa br 17/21 pa je potrebno ga kopirati I dostaviti mi. naredbu o formiranju specijalnog istražnog tima koju sam ja donio, zahtjev tuzilaštva sudu za pretres stana i drugih prostorija Radoja Zvicera zapisnik o pretresu i slično.

Dalje mi se stavlja na teret da sam znao pinove Radoja Zvicera i ovih lica kao i da sam bio upoznat sa sadržinom skaj komunikacija.

Radi prikupljanja dokaza protiv ove tvrdnje potrebno je pozvati u svojstvu svjedoka i saslušati Sašu Čađenovića (on nije okrivljen u predmetu protiv mene) Dragana Radonjća i Milorada Žižića.

Na teret mi se stavlja da nijesam preduzeo krivično gonjenje protiv Duška Roganovića. Iako je osnovna sumnja protiv ovog lica proizilazila iz izjave Milana Kankaraša koju je ovaj dao u svojstvu građanina. Dokaz protiv ove tvrdjnje se nalazi u spisima tog krivičnog predmeta i upravo u izjavi koju je dao Milan Kankaraš.

Potrebno je da mi istu dostavite fotokopiranu kao i da kopirate izjave koje je ovo lice dalo kao svjedok saradnik u dva predmeta Specijalnog državnog tužilaštva.

U vezi ovih činjenica potrebno je da u svojstvu svjedoka pozovete i saslusate Sasu Čađenovića I Milorada Žižića, a mene pozovete da prisustvujem saslušanju.

Konačno mi se stavlja na teret da sam ciljno dao ovaj predmet Sasi Čađenovicu da bi ostvarili negonjenje ovog lica.

Za dokaz protiv potrebno je da se privabe brojevi predmeta iz oblasti organizovanog kriminala na kojima je radio Sasa Čađenović prije 02.decembra 2020 godine i to od 01.januara 2020 do 31.decembra 2021 godine u kojoj fazi postupka su se nalazili u tom vremenskom periodu.

Pored toga Milorada Žižića je potrebno saslušati i na ove okolnosti odnosno kada je Saša Čađenović sa njima počeo da radi na ovom predmetu.

Sada je potpuno jasno zašto su tužilac Šoškic i ono privatno lice organizovali saslušanje ovih svjedoka bez mog prisustva.

Sve sto tražim moguce je organizovati i pribaviti za dva radna dana.

Molim vas da u vezi finansijske istrage koja se vodi protiv mene takođe budem neodložno saslušan.

Moji zahtjevi su ovako apriorni isključivo zbog činjenice da se od 14.arpila 2024 od 6 sati ujutro nalazim u štrajku glađu pa ako u narednoj nedjelji ne budu sprovedene ove istražne radnje nijesam siguran da ću moći učestvovati.

Ako tužiocu Šoškiću ne budete izdali obavezne upute on će sve odugovlačiti.

Kada se realizuje iznijeto, a to je prioritet želim da budem saslušan i u vezi krivičnih prijava koje sam podnio protiv tužioca Šoškića, a u vezi predmeta ukrajinskih državljana, predmeta gdje je lisio slobode jednog italijanskog državljanina.

Tražim da hitno budem pozvan da dopunim odbranu za krivična djela koja mi se stavljaju na teret.

Jos jednom tražim zbog mog zdravstvenog stanja da hitno budem pozvan da dopunim moju odbranu iznoseći nove činjenice i okolnosti.

Izvor: Standard

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments

Najnovije