Foto: Pritnscreen

službenik, koji je danas upravljao službenim vozilom Generalnog sekretarijata Vlade (PG-CG301) i prevozio štićenu ličnost – kćerku premijera Zdravka Krivokapića, osim što je prema snimcima sa mjesta incidenta počinio krivično djelo – vozilom prešao preko dvojice građana dodajući gas, počinio je i niz profesionalnih prestupa.

Pažljivom analizom snimka na kojem se sve jasno vidi, može se zaključiti da je ovaj službenik, za kojeg na društvenim mrežama tvrde da je Dražen Jeknić, počinio krivično djelo, za koje će nadležni tužilac u Nikšiću odrediti kvalifikaciju.

Prema riječima sagovornika portala Standard, koji se bave ovom problematikom, ovaj postupak se može sagledati kroz prizmu dva krivična djela. Jedno od tih djela je ugrožavanje javnog saobraćaja, član 339 Krivičnog zakonika, koji glasi: Učesnik u saobraćaju na putevima, koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi saobraćaj da dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu čija vrijednost prelazi iznos od dvadeset hiljada eura, pa usljed toga kod drugog nastupi laka tjelesna povreda ili drugom prouzrokuje imovinsku štetu, koja prelazi iznos od tri hiljade eura, kazniće se zatvorom do tri godine.

U konkretnom slučaju, ovaj službenik policije je sasvim očigledno umišljajno, kako se može posumnjati, počinio ovo djelo time što je vidjevši ljude na haubi automobila dodao gas, kako bi ih što prije zbacio sa auta pod rizikom da se skotrljaju pod točkove. Pukom srećom, pali su sa bočne strane vozila, te su im nanijete povrede, koje nijesu opasne po život.

Drugo krivično djelo je teško djelo protiv opšte sigurnosti, član 338 KZ-a, za koje je zaprijećena kazna od jedne do osam godina zatvora.

Upućeni sagovornici portala Standard, poznavaoci internih policijskih procedura, tvrde da je ovaj službenik počinio i niz propusta u zaštiti štićene ličnosti – kćerke premijera Krivokapića, koji zavređuju pokretanje disciplinskog postupka i sankcionisanje.

Prije svega, on lično, a eventualno i drugi članovi obezbjeđenja (nije poznato koliko ih ima), nijesu izvršili bezbjednosne provjere na trasi kretanja (nije komunicirao sa nikšićkom policijom zaduženom za koridor za prolazak štićene ličnosti). Time su direktno doveli do incidenta.

Zatim, kada je već naišao na blokadu saobraćajnice, iz razloga bezbjednosti štićene ličnosti, bio je dužan da se okrene i vrati nazad. Takođe, ulaskom sa automobilom u masu građana i pokušajem da nasilno prođe, osim građana koje je „pokosio“ direktno je ugrozio bezbjednost štićene ličnosti. Dalje, izazvao je saobraćajnu nezgodu i napustio lice mjesta, a potom se, prema sazanjima portala Standard, nije javio starješinama i obavijestio ih o incidentu.

Tako da, kada premijer Krivokapić sljedeći put krene sa prijetnjama građanima, koje „gazi“ njegovo obezbjeđenje, neka se prvo uputi i informiše o pravilima i procedurama, te neka pokaže odlučnost, ali prema onima koji su izazvali incident.

Izvor: Standard

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta