Foto: 021

Prema podacima koje je Danu dostavio Institut za javno zdravlje (IJZ), prosječno procijenjeni dnevni broj umrlih od kardiovaskularnih bolesti je između šest i osam građana.

Kada je riječ o procjeni dnevno preminulih građana od kancera, procjena je da od ove bolesti umire tri do pet osoba, dok od drugih oboljenja umire između šest i sedam pacijenata.

Kako sagovornici Dana ističu, saglasni su da su ovi podaci zabrinjavajući, ali ističu i da su u rangu evropskog prosjeka.

Ističu i da je pandemija usložila situaciju, ali da osim borbe koju medicinski radnici ulažu u borbi protiv ovih oboljenja, i građani moraju povesti računa o stilovima života.

Internista kardiolog Ljiljana Krivokapić istakla je da je korona virus naročito pogodio dio stanovništva koji pati od određenih hroničnih bolesti.

“Dokazano je da je pet odsto pacijenata nakon što su bili pozitivni na kovid imalo neko od kardiovaskularnih oboljenja, poput infarkta, embolije pluća, moždanog udara ili tromboze. I dalje nema zvaničnih istraživnja koja mogu potvrditi da je korona direktno uticala na pojavu ovih oboljenja, ali određena veza očigledno postoji”, ocjenjuje Krivokapić.

Istakla je da i mimo kovida postoji veliki broj faktora koji utiču na ova oboljenja.

“Dakle, ishrana, stres, pušenje, dijabetes i hipertenzija utiču na to da građani obolijevaju od ovih akutnih oboljenja. Način života je važan, ali u situaciji sa pandemijom, ekonomskom krizom, ovaj „novi“ način življenja u okviru mjera koje se sprovode na prevenciji pandemije, ogroman su faktor rizika za pojavu ovih oboljenja”, poručuje Krivokapić.

Sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka, Domagoj Žarković kaže da su ovi podaci u rangu evropskih država, ali da, čini se, konstantno ima tendenciju rasta.

“Ove brojke su često iste ili se penju, i kao cjelokupno društvo morali bismo se ozbiljnije pozabaviti ovim problemom. Dakle, osim napora koje ulažu doktori, i građani bi se morali pozabaviti ovim pitanjem. Kada bi se građani bavili zdravim stilovima života, kada bi se smanjio broj pušača, po čemu smo veoma visoko pozicionirani na evropskom nivou, bar za trećinu bi se smanjio broj i oboljelih i smrtnih slučajeva, pogotovo od bolesti srca i krvnih sudova”, navodi Žarković.

Nekadašnji ministar zdravlja Miodrag Caro Pavličić ističe da ove bolesti uz dijabetes i još neka oboljenja spadaju u kategoriju hroničnih nezaraznih bolesti koje su u ekspanziji, čije su posledice veliki morbiditet i smrtnost.

“Način ishrane, nedostatak fizičke aktivnosti, pretjerana težina, pušenje cigareta i drugi faktori se uzimaju kao razlozi. Sve ovo izaziva enormne troškove liječenja. Zato su preventivni programi jako bitni, a što podrazumijeva zdrave stilove života uz skrining programe i ranu dijagnostiku. Treba shvatiti da je zdravstvo osim medicinskog i socijalnog aspekta i značajna privredna djelatnost, te se države moraju odnijeti ozbiljno prema toj činjenici. Iskustvo sa kovidom nas upozorava da zdravstvo mora biti mnogo bolje tretirano u budućnosti”, zaključuje Pavličić.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta