Crnogorske opštine su do sada iz EU fondova povukle 120 miliona eura za projekte, rekao je Dušan Raičević, predsjednik UO Zajednice opština

Sve jedinice lokalne samouprave moraju biti uključene u proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, saopštila je Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Glavnog grada, na okruglom stolu “Lokalne samouprave u procesu evropskih integracija”. Ona je navela da je Crna Gora značajno odmakla u procesu ali smatra da uloga lokalnih samouprava nije dobro prepoznata u tom procesu. 

– Unapređenje normativnog okvira potrebno je ne samo kada je riječ o Zakonu o lokalnoj samoupravi, već, konkretno kada govorimo o Podgorici, neophodno je donijeti i novi Zakon o Glavnom gradu. Inicijativu u tom pravcu već smo uputili Skupštini Crne Gore. Istakla bih da je partnerstvo svih nivoa i grana vlasti u okviru pregovaračkog procesa od izuzetnog značaja, a isto tako je važna i razmjena iskustava između samih lokalnih zajednica, posebno imajući u vidu poznatu činjenicu da se oko 70% zakonodavstva EU sprovodi na lokalnom nivou. Dakle, sve jedinice lokalne samouprave moraju biti maksimalno i na što praktičnijem nivou uključene u proces pridruživanja – rekla je Borovinić Bojović. 

Zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević saopštio je da će u narednih decenija svjedočiti velikoj promjeni. 

– Raduje me činjenica da Glavni grada ima odličnu saradnju sa svim predsjednicama ambasad i da kroz brojne inicijgtaive zajedno sarađujemo i pronalazuimo rješenja – rekao je Rakčević. 

Dušan Raičević, predsjednik UO Zajednice opština, je rekao da je uloga lokalne samourpave važna u procesima evropskih intergracija.

–  Zajednica opština je postala centar koji olakšava komunikaciju među lokalnim samourpavama. Zajednica oje pokrenula inicijativu za prikljujčivanje lokalnih samourpava u ovaj proces. Crnogorske opštine su do sada iz eu fondova povukle 120 miliona eura za projekte. Sada se zalažimo za izradu fonda za izradu tehničke dokumentacije – rekao je Raičević. 

Zamjenik šefa delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Serri je naveo je sa strane EU postoji sažna posvećenost eu integracija, te da se nada da to postoji i na strani nove crnogorske Vlade.

– Lokalne samouprave su najbliže građanima i one najbolje razumiju izazove sa kojima se suočavaju. Imate informacije koje možete iskoristiti za donošenje odluka. Od vas de očekuje da zadovoljite potrebe građana. Zajednica opština je čvrst savez opština koja igra ključnu ulogu jer oni prenose glas i stav opština prema nivou Ervopske unije – naveo je Serri. 

On je dodao da postoje dodatna sredstva koje su na raspolaganju opština i ona će uskoro biti na raspolaganju. 

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta