NAJNOVIJE

Ilustracija

Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda dobila je prošle godine 130 prijava vezanih za vazdušni saobraćaj, a za samo jedan događaj otvorena je istraga i kategorisan je kao „ozbiljna nezgoda“ – precizirano je u izvještaju te komisije za 2020. godinu.

Vanredna situacija koja je procijenjena kao „ozbiljna nezgoda“, kako su kazali iz Komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju, dogodila se 22. novembra 2020. godine, kada je došlo do kontakta aviona sa preprekom, na letu Podgorica – Sutomore.

Bez žrtava

– Incident se dogodio tokom misije gašenja požara na lokalitetu Brce u Sutomoru. Avion je pretrpio oštećenja koja se mogu opraviti, a pilot je prošao bez povreda ili drugih posljedica – istaknuto je u dokumentu.

Istraga će tokom godine, dodaju, vjerovatno rezultirati završnim izvještajem.

– Komisija ima obavezu dostaviti obavještenje i Kontinuiranom pristupu praćenja univerzalnog programa revizije nadzora sigurnosti (ICAO), s obzirom na to da se radilo o ugrožavanju sigurnosti vazduhoplova maksimalne poletne mase više od 2.250 kilograma – navedeno je u dokumentu.

Ostali slučajevi su procijenjeni kao „nezgode“.

Imajući u vidu, kako je istaknuto, da se radilo o godini u kojoj imamo pad vazdušnog saobraćaja za više od 80 odsto zbog pandemije koronavirusa, evidentno je i da je u takvim uslovima postojao značajan obim zadataka u oblasti istraga nesreća i nezgoda vazduhoplovstva.

Pretprošle godine (2019) Komisija je dobila 162 prijave iz oblastio avio-saobraćaja, a 2015. svega 19.

Ljudski resursi

U oblasti željezničkog saobraćaja Odjel za istrage nesreća (koje je samostalno i nezavisno) procesuiralo je 20 događaja koji su procijenjeni kao nesreća ili ozbiljna nezgoda i sačinjeni su završni izvještaju.

Iz Komisije su kazali da je „nastao veoma ozbiljan problem“ kada je član Odjela za istrage nezgoda i nesreća u željezničkom saobraćaju Jovan Babić preminuo, “ali i pored više dopisa da se umjesto njega imenuje nova osoba, kako prema nekadašnjem Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, tako i prema Ministarstvu kapitalnih investicija, to pitanje nije riješeno”.

– Komisija zbog toga nije u stanju da pokreće istrage nezgoda i nesreća iz domena željezničkog saobraćaja – istaknuto je u dokumentu.

Nesreće na moru

Zbog pandemije kovida-19 je, kako je napisano u dokumentu, smanjen je i broj uplovljenja i isplovljenja brodova u naše teritorijalne vode, a komisija je primila dvije prijave.

Jedna se odnosila na pomorsku nesreću u Budvi, kada je poginula Maja Šljivančanin, nakon što je, kako je navedeno u optužnici, jahta kojim je upravljao maloljetni M. S. udarila u čamac u kom je bila Podgoričanka.

Ovaj događaj, kako je precizirano, nije bio predmet sigurnosne istrage, s obzirom na to da se Uredbom o bližem postupku i načinu sprovođenja pomorskih nezgoda i nesreća ne propisuje nadležnost za istrage pomorskih nezgoda i nesreća u kojima su učestvovali čamci i jahte koji ne obavljaju privrednu djelatnost

Druga prijava odnosi se na događaj u Nigeriji, gdje je 6. avgusta 2020. teretni brod „Pluto“ zastave Liberije udario u teretni brod „Budva“ zastave Crne Gore, vlasništvo Barske plovidbe, a usljed čega su nastala oštećenja na desnom pramčanom dijelu iznad vodene linije.

Brod „Budva“ sanirao je oštećenje i nastavio komercijalne aktivnosti. Komisija nije pokretala istragu jer se brod „Budva“ nalazio na propisnom vezi u luci Harcourt i nije mogao uticati da se incident izbjegne.

Pomorska nesreća prošla je bez povreda posade i zagađenja mora. Kompletan servis oštećenja trupa odrađen je u Turskoj u brodogradilištu Tuzla, nakon dva mjeseca od nesreće o trošku osiguranja MV „Pluto“.

Poboljšanja

I pored rješavanja određenog broja problema Komisija za istraživanje nesreća i nezgoda u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju navela je i određene segmente u radu koje treba poboljšati.

To je, pored ostalog, potreba usklađivanja zakonske regulative, uspostavljanje jasnih procedura i nadležnosti u oblasti međunarodne saradnje, te procedure finansiranja eventualnih većih nesreća. Tokom 2020. je, kako je napisano u dokumentu, napravljen blagi pomak.

Potrebno je riješiti i pitanja angažovanja eskperata sa liste stručnjaka koji se moraju uključiti u svaku istragu, a što nije regulisano postojećim pravilnicima i predstavlja problem u redovnom funkcionisanju komisije.

Izvor. Pobjeda.me

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta