Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lokalne samouprave Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih lokalnih samouprava da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima lokalnih samouprava Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad u prioritetnim oblastima, kao što su zaštita životne sredine, ukjučenost ranjivih grupa, zapošljavanje i preduzetništvo, kultura i turizam.

” Podsjećamo, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom. Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta jedinica lokalnih samouprava, koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja “, navode iz Pg biroa.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000  do 15.000 eura (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 do 5.000 eura (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom na to da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 eura.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od 1. juna 2023. do 31. marta 2024. godine, odnosno od 1. juna 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji lokalnih samouprava Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad. Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije jedne opštine klastera Središnji region, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji druge opštine klastera, poželjno je da sklopi partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat. Ukoliko pak odlučni da samostalno realizuje projekat na teritoriji druge lokalne samouprave Klastera Središnji region, može sprovesti aktivnosti na teritoriji te lokalne samouprave samo u vrijednosti do 30% ukupne vrijednosti budžeta.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Središnji region se može preuzeti od 22. marta – 25. aprila 2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice lokalnih samouprava Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad ili lično preuzimanjem na arhivi Glavnog grada Podgorica (Njegoševa br. 20 – ulaz sa Trga nezavisnosti), arhivi Opštine Zeta (Glavna gradska ulica Anovi br. 89), Građanskog biroa Prijestonice Cetinje (Bajova br. 2) i pisarnici Opštine Danilovgrad (Trg 9. decembar).

U cilju poznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u lokalnim samoupravama Podgorica, Zeti, Cetinje i Danilovgrad će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

–  27. mart  2023. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati, u Birziminium hubu, Ulica Vučedolska br. 16, Podgorica;

– 27. mart  2023. godine, u periodu od 13.30 do 14:30 sati, u Hotelu Zeta, Danilovgrad;

– 28. mart 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati, u zgradi Opštine Zeta (sala na drugom spratu), Zeta;

– 28. mart 2023. godine, u periodu od 13:30 do 14:30 sati, u Hotelu Gradska, Cetinje.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 25. aprila 2023. godine. Rok za predaju aplikacija je 28. april 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama www.podgorica.mewww.golubovci.mewww.cetinje.me i www.danilovgrad.me. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.  

Sva neophodna dokumenta možete pronaći na oglasnoj strani na web stranici podgorica.me.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta