Vlada Crne Gore je danas, bez održavanja sjednice, donijela više kadrovskih rješenja u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava na osnovu Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija postavljena je Nataša Radonjić, samostalna savjetnica  u Direktoratu za izvršenje krivičnih sankcija – Direkciji za kontrolu kazni zatvora. Vlada je odlučila da za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju odredi Lidiju Mašanović, načelnicu Direkcije za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa Invaliditetom postavljena je Aleksandra Popović,  dok je za v.d. generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo postavljen advokat Božidar Čarmak.

“Za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, određuje se Andrijana Medojević, diplomirana pravnica, samostalna savjetnica i u Službi za opšte i finansijske poslove, do postavljenja sekretara ovog ministarstva”, navode u Vladi.

Dosadašnji načelnik Direkcije za oroganizaciju pravosuđa Miomir Jauković postavljen je za v.d, generalnog direktora Direktorata za pravosuđe.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta