Izborna reforma važna za jačanje demokratskih procesa u državi

Poslanici Bošnjačke stranke, Amer Smailović i Admir Adrović, sastali su se u Skupštini Crne Gore sa Slavicom Biljarska Mirčeski, direktoricom kancelarije Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) u Crnoj Gori, kako bi razgovarali o reformi izbornog zakonodavstva.

Adrović, koji je član novoformiranog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, naglasio je važnost ove reforme za jačanje demokratskih institucija i procesa u zemlji.

“On je istakao da će jedan od ključnih prioriteta Bošnjačke stranke biti dalje unapređenje afirmativne akcije za partije manje brojnih naroda u Crnoj Gori”, saopšteno je iz BS.

Smailović i Adrović su izrazili posvećenost Bošnjačke stranke reformi izbornog zakonodavstva i naglasili suštinski značaj saradnje sa međunarodnim partnerima, poput NDI-a, kao i partnerima iz nevladinog sektora.

“Smailović je izrazio interesovanje za uspostavljanje glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, kako bi se omogućilo državljanima sa pravom glasa koji su na privremenom radu u tim državama da iskoriste to pravo”, navodi se u saopštenju.

Direktorica Biljarska Mirčeski je istakla da NDI, kao organizacija koja deluje u više država već duži niz godina ima bogatu ekspertizu vezano za izborni integritet i pružanje tehničke podrške u sličnim procesima.

“Ona je izrazila spremnost da NDI kao organizacija pruži ekspertsku podršku Odboru u cilju postizanja transpartentnosti, sveobuhvatnosti i inkluzivnosti cjelokupnog procesa izborne reforme”, dodaje se u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da će u narednom periodu nastaviti intenzivnu komunikaciju i saradnju kako bi zajedno došli do prihvatljivih rešenja.

Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu ima za cilj da do kraja naredne godine definiše predloge zakona o izboru odbornika i poslanika, o biračkom spisku, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i zakona o registrima prebivališta i boravišta. Sastanku je prisustvovala i Jelena Kilibarda, službenik za programe u kancelariji NDI-a u Crnoj Gori.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments