min pravde

Foto: Ministarstvo pravde

Italija je voljna da pomogne Crnoj Gori u pisanju antimafija zakona i njihovoj implementaciji, saopštio je italijanski ministar pravde Karlo Nordi tokom današnjeg susreta u Rimu sa crnogorskim kolegom Andrejom Milovićem.

Milović je, kako je navedeno u saopštenju Ministarstva pravde, upoznao ministra Nordija sa namjerom da Crna Gora primijeni italijanski model borbe protiv mafije i konfiskacije imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a italijanska strana je spremna da pruži punu i sveobuhvatnu podršku tome.

U tom cilju dogovoreno je da dvije strane potpišu i krovni memorandum koji bi omogućio direktnu i efikasnu saradnju između pravosudnih institucija dvije države, bez posredovanja ministarstava vanjskih poslova i diplomatskih procedura.

Ministar Nordi je pohvalio inicijativu o saradnji, i obećao konkretnu pomoć Cnoj Gori.

„Voljni smo da vam pomognemo i u pisanju antimafija zakona i njihovoj implementaciji. Da damo sugestije kako da sredite institucije i da formirate nove”, kazao je ministar pravde Italije, dodavši da će Italija pružiti obuku crnogorskim kadrovima na Visokoj pravosudnoj školi.

Milović je upoznao Nordija sa planom da Crna Gora kroz nekoliko godina izgradi Pravosudni kvart za sve najvažnije pravosudne insitutucije, ali i da se centralni trg pravosudnog kvarta nazove po Đovaniju Falkoneu i Paolu Borselinu, na kom bi se nalazile njihove statue.

“Falkone i Borselini su univerzalni simboli borbe protiv mafije, ljudi koji su sopstveni život dali u beskompromisnoj borbi protiv kriminala”, kazao je Milović, što je italijanska strana sa oduševljenjem primila i prihvatila da bude partner u realizaciji tog projekta.

I Milović i Nordi su u prijateljskom razgovoru pokazali punu volju za bezrezervnu saradnju.

“Italijanska strana da ponudi svoje znanje i iskustvo, a crnogorska da usvaja prakse i bude pouzdan saveznik Italije u ovoj borbi. Na kraju su dva ministra apostrofirala i potrebu dobre saradnje na planu evropskih integracija Crne Gore, gdje je ministra Nordi obećao nesebičnu pomoć”, zaključuje se u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta