Iz Crnogorskg elektrodistributivnog sistema CEDIS, navode da će zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom ostaće djelovi Glavnog grada:

– u terminu od 09 do 12 sati: Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga i Potoci.

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zlatice-ul. I crnogorske brigade narodne odbrane, Janka Vukotića, Branka Ćopića i Plužinska, dio Vrele i ulica 18 jula.

– u terminu od 09 do 18 sati: dio Veruše.

Bez struje biće i djelovi više opština i Prijestonice Cetinje:

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Lastva Čevska i Drušići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Glava Zete i Dobri Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Donji Murići, Gornji Murići i Pinčići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Poda.

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: dio naselja Dobra Voda i Obalna radio stanica.

-u terminu od 10 do 15 sati: 24 Novembra 16a i 16d, Vladimira Rolovića 7,9,11; Zgrada F-2, Bulevar Revolucije C6, UL I, II, III, B4 i B5, Zgrada D-9 (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu)

-u terminu od 10 do 15 sati: 24 Novembra 16a i 16d, Vladimira Rolovića 7,9,11; Zgrada F-2, Bulevar Revolucije C6, UL I, II, III, B4 i B5, Zgrada D-9 (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu)

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: Seoce, Prijevor i dio Topliškog puta.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Kruče Hije i ispod hotela Vidikovac.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Meterizi kod Resulbegovića.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Baoči i Repaje.

– u terminu od 09 do 12 sati: Grbalj i Pelinovo.

– u terminu od 10:30 do 13 sati: Prčanj – centar.

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Institut za rehabilitaciju “Vrmac”.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Kamenari i Đurići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino, Dragosava, Zagrađe, dio sela Goražde i dio sela Dapsići.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi.

– u terminu od 08 do 18 sati: Slijepač Most 2, Pali, Mijatovo Kolo, Mijatovo kolo-Željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto i Okladi.

– u terminu od 09 do 15 sati: Nikoljac (naselje oko trga Golootočkih žrtava).

– u terminu od 15 do 18 sati: Pali.

– u terminu od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Prekobrđe, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari i Sela.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, manastir, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati: Kraljevo Kolo.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Grnčar.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Donji Bukelj.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 14 sati: Gotovuša.

– u terminu od 08 do 16 sati: Zabrđe, živinska farma – Zabrđe, Zenica, staklorezačka radnja ”Duja”, preduzeće ”Mivex – Vujanović”, Šumani i Klanica Trojica.

“Radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, navode iz CEDIS-a.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta