Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom ostaće:

Podgorica

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića- dio ul. Dalmatinske, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ul. Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića, ul. Emila Zole, Sima Matavulja, Radosava Popovića, Viktora Igoa, Vuka Manđušića i dio ul. Radovana Petrovića, Franca Rozmana, Casno-a i Orijenske.

– u terminu od 09 do 18 sati: dio Veruše.

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak, Muhadinovići, Očinići, Očinića Poljane, Borišići, Ugnji, Golijan, Vrela, Obzovica, Gluhi Do, Pačarađe i Prekornica (moguće isključenje u navedenom vremenu).

– u terminu od 09 do 16 sati: Drušići i Markovina.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobri Do.

Tuzi

– u terminu od 08 do 16 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac i Pilatovci.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kostanjica, Livari, Gornje Briske, Tejan, Kostanjica, Livari, Gornje Briske, Tejan.

– u terminu od 09 do 14 sati: Centar kod Gimnazije i Zupci.

– u terminu od 14 do 18 sati: Stari Bar, Bolnica Bar, Baukovo i Belveder.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaliman, Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš, Curanovići, naselje Kruče Hije, ispod hotela Vidikovac.

– u terminu od 11 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod Bregvije i Gornji Štoj.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Školski centar, OŠ ” Savo Ilić” i naselje oko njih, Grbalj, Pobrđe, Muo, Ramadanovići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaje.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Mojdež, Kulinovići i Brajevići, Tjesni klanac u Sutorini.

– u terminu od 11 do 1 5 sati: Sasovići, Avramovići, povremeni prekidi na području Zelenike i Kuta.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Dapsići, Babino, Dragosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi.

– u terminu od 08 do 18 sati: Slijepač Most 2, Pali, Mijatovo Kolo, Mijatovo kolo-Željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi.

– u terminu od 09 do 12 sati: Božovića Polje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Nikoljac-Labus, Vergaševići i Gorice.

– u terminu od 12 do 15 sati: Slijepač Most.

– u terminu od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 16 sati: Gornja Polja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crno Brdo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Potoci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračenovac.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: selo koljeno.

Žabljak

– u terminu od 09 do 13 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog servisa CEDIS-a,

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta