NAJNOVIJE

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi sljedećih gradova: Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Nikšić, Bar, Ulcinj, Kotor, Tivat, Anderijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje i Pljevlja, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

– u terminu od 08 do 13 sati: dio Rovačke ulice i i dio Bulevara Vilija Branta oko motela Holiday.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Bloka V-OŠ Štampar Makarije i dio oko nje kao i dio Dalmatinske ulice.

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića- dio ul. Dalmatinske, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ul. Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića, dio Donje Gorice- ul. Pavla Mijovića, Zlate Raičević, Vojina Popovića Španca, Filipa Radičevića, Arhonta Petra i dio ul. Rista Ratkovića i dio Lješkopoljske ulice.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Brzo, Studeno i Glava Zete.

– u terminu od 08 do 16 sati: Suk, dio Novog Sela, Komunica i firma Čakarević.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Kuta, Gvozdenice i Krstac.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak.

– u terminu od 08 do 18 sati: Tupan i Klenak.

– u terminu od 08:20 do 15:30 sati: Vilusi.

– u terminu od 10 do 12 sati: Brezovik-Daković, Miločani, Brod, Zavraca, Sjenokosi, Gornje Polje, Rastovac, Mali Brezovik, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornji Murići, Pinčići, Besa i Livari.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Dobra Voda, Obalna radio stanica.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Zupci.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Kruče Hije, ispod hotela Vidikovac.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Morinj centar.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Muo, Prčanj, Markov Rt, Stoliv, povremeni prekidi u toku izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 12 sati: Markov Rt, Stoliv.

– u terminu od 09 do 13 sati: Grbalj, Radanovići, Bigova, Lješevići, Čikići, Vranovići, Ercegović.

– u terminu od 10 do 11 sati: Kostanjica.

– u terminu od 10 do 13 sati: Morinj, Svrčak.

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Potrošači Tripovića donji dio naselja, Učuri.

Anderijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Dapsića i Štitara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 17 sati: Boljanina (Izvod ‘Muratovići’).

– u terminu od 09 do 13 sati: Loznice.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Đorđija Stanića, stambene zgrada ‘Tri ćulafa’ i ‘Sjenička zgrada’ kao i Rakonje.

– u terminu od 09 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Industrijska zona (Pelengić-trade, Imako, Imperijal, Lenka, Vunko-kotlara, Bau-centar, Mljekara MDK, Mesopromet-Franca, fabrika vode ‘Rada’, Eko Meduza, Put-Gross, Voli, FO Mladost, Siti park, Klanica ‘Lelo’, Željeznička stanica, Carinski Terminal, Vinilplast, Naselje Nedakusi, Džafića Brdo, Lipnica, Pruška, Loznice, Rasovo, Boljanina, Vlah, Zminac, Strojtanica, Kisela Voda, Sljepašnica, Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Sutivan, Potkrajci, Njegnjevo, Oluja, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Brčve, Rodijelja, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Zakrilje, Osreci.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lokva, Ječmine, Vrujca i Ravni.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati: Slatina.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Hakanje, Vojnog Sela i selo Budojevice.

– u terminu od 09 do 17 sati: selo Bogaice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Koljeno.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crno Brdo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a i dio naselja u 3. Sandžačkoj.

– u terminu od 08 do 16 sati: Borova.

– u terminu od 08 do 17 sati: Vrbica, Kruševo, Lađana, Dragaši i Kakmuže.

Radovi se, kako su kazali, izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, naveli su u CEDIS-u

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta