Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopštili su da su It timovi nastavili instalaciju računarske opreme u pljevaljskim obrazovno-vaspitnim ustanovama. Tako će računarska učionica JU Gimnazija „Tanasije Pejatović“ biti opremljena sa 16 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem, a kabineti sa tri računara, 3 televizora i dva laptopa.

“U kabinetima Srednje stručne škole instaliraće se tri računara, tri televizora i četiri laptopa dok će se računarska učionica opremiti sa 16 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem. IT timovi će u računarskoj učionici JU OŠ „Ristan Pavlović“ instalirati 16 računara, televizor i multifunckionalni štampač, dok će se kabineti opremiti sa 17 računara, 17 televizora 65 inča i četiri laptopa. Područne jedinice ove škole u selima Otilovići i Vijenac dobiće po laptop i projektor. JU OŠ „Salko Aljković“ će za računarsku učionicu dobiti 16 računara, televizor 65 inča i multifunkcionalni štampač. U kabinetima će se instalirati 15 računara, 15 televizora i četiri 4 laptopa. Područna jedinica u selu Guke dobiće četiri računara i četiri televizora”, saopšteno je iz MPNI.

Ističu da će računarska učinica JU OŠ „Radoje Tošić“ biti opremljena sa dva laptopa, projektorom i multifunkcionalnim štampačem, dok će se u kabinetima instalirati četiri laptopa i tri projektora. Pordučna jedinica Brvenica, dobiće laptop i projektor.

“Za kabinete JU OŠ „Vladimir Rolović“ predviđeno je instaliranje pet laptopova i četiri projektora, dok će računarska učionica biti opremljena sa dva laptopa, projektorom i multifunkcionalnim štampačem. Područna jedinica u selu Nange, dobiće laptop i projektor.Laptop, projektor i multifunkcionalni štampač, IT timovi će instalirati u računarskoj učionici JU OŠ „Živko Džuver“, a kabineti će biti opremljeni sa dva laptopa i dva projektora. Područna jedinica u selu Točak, dobiće laptop i projektor. U računarskoj učionici JU OŠ „Radoje Kontić“ instaliraće se laptop, projektor i multifunkcionalni štampač, a u kabinetima dva laptopa i dva projektora”, navodi se u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta