Podaci Hrvatske narodne banke (HNB) pokazuju da je ukupan hrvatski dug države, na kraju 2020. godine iznosio 43,54 milijarde eura, što je 12,6 odsto više u odnosu na decembar 2019. godine.

Udio hrvatskog javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) porastao je na 89,1 odsto sa nivoa od 72,8 odsto na kraju 2019. godine, prenosi Hina.

Iznos hrvatskog duga na kraju decembra povećan je u odnosu na novembar 69,4 miliona EUR.

Analitičari HNB-a su u komentaru saopštili da se rast duga najvećim dijelom odnosi na domaću komponentu duga. koja se u decembru povećala 546,1 milion EUR u odnosu na novembar, odnosno 3,46 milijardi EUR u odnosu na decembar 2019.

U strukturi duga prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti.

Na kraju decembra, najveći udio u dugu su imale obveznice 64,4 odsto, zatim dugoročni krediti 29,1 odsto i na kraju kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti 6,5 odsto.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta