Nacrt odluke o mjesnim zajednicama očekuje se sredinom aprila pa su svi v.d. sekretari pozvani da Sekretarijatu za lokalnu samoupravu dostave opise granica svojih MZ, a ukoliko postoje problemi u razgraničenju sa susjednim to treba i da navedu.

To je jedan od zaključaka jučerašnjeg sastanka sa gradonačelnicom Oliverom Injac, sekretarkom za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Slađanom Anđušić, sekretarom za prostorno planiranje Miljanom Barovićem, i sekretarom za saobraćaj Ninoslavom Kaluđerovićem. Sastanku su prisustvovali više gradskih preduzeća i službi.

U prethodnih nekoliko mjeseci urađeno je dosta toga da se unaprijedi rad mjesnih zajednica, a odlukom koju pripremamo biće prevaziđene zastarjele procedure i građani će na efikasniji način moći da učestvuju u donošenju odluka, kazala je gradonačelnica Injac.

– Neposredna komunikacija sa lokalnom zajednicom je suštinski bitna za nas i olakšava nam da zajednički radimo na realizaciji ideja i uočavanju nedostataka čijim otklanjanjem utičemo na kvalitet života u određenom dijelu grada.

Uvjerena sam da uz iskustvo, znanje i volju možemo da postignemo dobre stvari za lokalnu zajednicu i da je na svakom od nas da stvaramo dobre prilike u okruženjima u kojima boravimo – kazala gradonačelnica.

Za Lješansku nahiju, Komane i Trmanje planirani vodovodi

Kada je u pitanju vodosnabdijevanje Lješanske nahije problem što od Kaluđerovog oka do Kažića glavice ne postoji primarni vodovod nego tek sada treba raditi projekat, a bazen je predviđen za 11 naselja, kazala je sekretarka Anđušić. Ona je navela da kada se urade geomehaničko i geohidrološko istraživanje izdašnosti voda na Kaluđerovom oku, nastaviće se sa planiranjem. Što se tiče bazena, on je opremljen tehnološki i postoje samo dva vodna objekta koja nisu tehnološki uređena. Kako je navela, pozivajući se na podatke Vodovoda, optimalni period za te poslove je tri godine. Takođe, po podacima iz Vodovoda, u Komanima treba da se rekonstruiše stari vodovod, iz razloga što stari krak ide preko privatnih posjeda. Za MZ Trmanje potrebno je uraditi tri vodovodna kraka i dogovoreno je da se radi projekat i da se izvode radovi o trošku samog Vodovoda, navela je Anđušić.

Slađana Anđušić je navela da su prevazišli brojne prepreke koje su MZ držale udaljenim od građana.

– Novom odlukom stavlja se u fokus suštinska uloga koju imate – a to omogućavanje neposredne demokratije kroz veće učešće građana u donošenju odluka – kazala je Slađana Anđušić.

Svetomir Stamatović, v.d. sekretara MZ Kruševac kazao je da se rješava problem oko zgrade Lovca, dok ostaje problem uređenja zelene površine. On je kandidovao saniranje dijela Bulevara Svetog Petra Cetinjskog. Sekretarka Slađana Anđušić je istakla da Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta planira ulaganje u postavljanje privremenih parkinga u urbanom dijelu grada.

–Postoji mogućnost da se uloži, obezbijede i urede parkinzi. Stoga ukoliko postoje takve lokacije dostavite svoje predloge Sekretarijatu za lokalnu samoupravu – kazala je ona.

Radovan Đurđić, v.d. sekretara MZ Blok pet i šest, iznio je zamjerke na račun rada javnih službi kada je u pitanju informisanost o postupanju po zahtjevima. Sekretarka Anđušić je na to odgovorila da kad god Sekretarijat dobije povratnu informaciju od javnih službi o realizaciji zahtjeva MZ ona se šalje MZ. Izuzetak predstavljaju Putevi jer od njih nikad nije dobijen odgovor. U prošloj godini je ukupno bilo podnijeto 584 zahtjeva, dok je malo dobijenih odgovora i navedeni podatak čini sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Sekretarijata.

Boljka Drača

Neuređena Orahovačka ulica i nedostatak parking mjesta, boljka je Drača, kazao je v.d. sekretara te MZ Zoran Vešović. On je naveo da je kod zgrade Hidrometerološkog zavoda naprevljeno ogromno smetlište, pa predlaže postavljanje podzemnih kontejnera. Ukazao je na Ulicu Mirka Vešovića koja plavi jer je slaba atmosferska kanalizacija. Dobio je odgovor da će se organizovati sastanci sa nadležnima.

V.d. sekretara MZ Momišići Markiša Đurović pitao je kada se očekuje nacrt odluke o MZ uz predlog da one imaju svoje žiro-račune, a v.d. sekretara MZ Tološi Žarko Zlatičanin je kazao da oni imaju specifičan problem u smislu da građani naselja Lužnice ne znaju da li su građani Danilovgrada ili Podgorice. Interesovalo ga šta se dešava sa Domom zdravlja, jer je ukinut i ostala je samo apoteka.

Sekretarka je navela da je zahtjev oko otvaranja Doma zdravlja proslijeđen gradonačelnici, pri čemu je od Ministarstva po tom pitanju stigao negativan odgovor. Mjesnoj zajednici 13. jul pristiže veliki broj zahtjeva kaže Marko Đurović,v.d. sekretara, uz primjedbu da se šest mjeseci čekalo na klupa u Ulici Svetozara Markovića.

Divlje naselje u MZ Gorica bez vode

Adi Jakupović, v.d.sekretara MZ Gorica ukazao je na problem divljeg naselja koje nema vodu.

– U pitanju je centar grada, a imajući u vidu činjenicu da oni ljeti nemaju vodu, to je naš najveći problem. Drugi problem predstavlja manjak parkinga, a interesuje nas kada će biti gotova zgrada Gradskog pozorišta i da li će se odustati od izgradnje stambene zgrade čija je izgradnja planirana između vrtića i škole –rekao je Jakupović. Sekretarka Anđušić je kazala da što se tiče zgrade Gradskog pozorišta nije u saznanju kada bi moglo da se očekuje kraj radova.

– Problem je i nesređena ograda oko tehničkih škola jer se urušila i predstavlja veliku opasnost – kazao je on. Rad Mjesne zajednice 1.maj koči nedostatak kancelarija. – Trebalo bi više pažnje posvetiti radu na kolektoru, nego recimo nazivima ulica – kazao je Željko Vujović, samostalni referent u MZ 1.maj. Marko Đukanović, v.d sekretara MZ Dajbabe kaže da zbog problema za razgraničenjem Glavnog grada i Zete građani svakodnevno dolaze sa tim pitanjima, a v.d. sekretara MZ Gornja Gorica Miladin Krsmanović tražio postavljanje „ležećeg policajca“ kod pekare i kod groblja.

Velimir Radunović, v.d. sekretara MZ Gradac zahvalio je sekretarki na posjeti mjesnoj zajednici.

– Imamo problem nedostatka vode. Glavni cjevovod je do pola završen kao i bazen. Uputio sam zahtjev direktoru Vodovoda i nije mi odgovorio. Postoji i zajednički problem sa Barutanom oko nedostatka autobuskih linija. Nekada ih je bilo po pet, šest polazaka dnevno, sada nijednom. U medijima je bila informacija da putevi nisu dovoljno široki, ali nekada su bez smetnje tim istim putevima išli veliki autobusi – rekao je Radunović.

V.d.sekretara MZ Komani Vukašin Radulović istakao je da vode nema u selu Ćafa, a v.d.sekretara MZ Lješkopolje Radomir Radunović kaže da što se tiče infrastrukture, svakodnevno im stižu zahtjevi.

– Nešto je u poslednje vrijeme počelo da se radi i realizuje. Put od Grbavaca do Vukovca je u lošem stanju, kao i put koji spaja Farmake i Donje Kokote – kaže Radunović.

Sekretarka Anđušić istakla je da za popravku puta od Grbavaca do Vukovca treba da ponove zahtjev. V.d. sekretara MZ Nova varoš Nikola Martinović istakao je problem parkinga. Ukazao je da je još od izgradnje Moskovskog i mosta Milenijum u Morači ostao građevinski materijal. Kazao je da je „primjetna“ najezda investitora prema brdu Gorica.

Martinović je kazao da treba da se renoviraju ulice Slobode, Novaka Miloševa i Zlatarska. U Zagoriču je počela izgradnja multifunkcionalnog objekta, a problem u naselju je kompletna putna infrastruktura, koja je u haotičnom stanju, kazao je Zoran Milačić, v.d. sekretara MZ Zagorič.

On je naveo da Brskutsku ulicu treba asfaltirati ali da je imovinski problem nekoliko stotina kvadrata privatnog zemljišta.

Smatra da bi razgovor pomogao. Slađana Anđušić je istakla da su, po pitanju rešavanja imovinsko-pravnih odnosa radi asfaltiranja ulice, vlasnici imovine već bili na razgovor kod gradonačelnice i da su po tom pitanju bili kategorični, ali ako smatra može da se ponovo organizuje sa zaštitnikom imovinsko- pravnih interesa Glavnog grada. V.d. sekretara MZ Zlatica Zoran Vujošević istakao je da postoje šumovi u komunikaciji sa nadležnim službama.

Istakao je da problem predstavlja Orjenska ulica koja je prekopana i građani se bune jer nema atmosferske kanalizacije.

– Od 2019. godine bile su investicije u dijelu koji povezuje taj put sa autoputem, a sada je sve stalo. Naš drugi problem je prebukiranost vrtića – naveo je Vujošević.

Žaklina Oštir, v.d. sekretarke MZ Masline, istakla je da će poslati zahtjeve, a Boban Joknić, v.d. sekretara MZ Ljubović, da su za Ulicu 9. maj tražili i dobili stubiće. – Problem je i parkiranje vozila na trotoaru kod kafane Đoka Arapovića –kaže Joknić.

Joknić je pozvao Dračane da koriste njihove kancelarije. Slađana Anđušić je istakla da će po pitanju parkiranja u ovom dijelu grada organizovati sastanak sa Brankom Kovačevićem, direktorom Uprave za inspekcijske poslove. Neosvijetljeni Bulevar Veljka Vlahovića je najveći problem naselja Stari aerodrom, istakao je v.d. sekretar MZ Stari aerodrom Alen Redžepagić.

Za v.d.sekretara MZ Stara varoš Željka Ilića najveći je problem parking kod Ekonomske škole, za koji se mora naći rješenje.

On je istakao i da se teritorijalno preklapaju sa Zabjelom. – Ometači postavljeni u krugu UIKS-a ometaju korišćenje mobilnih telefona i to našim sugrađanima predstavlja veliki problem – kazala je Vesna Borović, v.d. sekretarka MZ Velje brdo.

Izvor: DAN

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta