Foto: Gov.me

Želimo da vidimo Crnu Goru i ostale države Zapadnog Balkana kao punopravne članice EU. Ali prije toga morate sprovesti opsežne reforme i pokazati opipljive i održive rezultate u oblasti demokratije, pravne države i vladavine prava. Na tom putu imaćete, kao i do sada punu podršku Vlade SR Njemačk“, kazao je specijalni izaslanik Vlade SR Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Zaracin u razgovoru sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević.

Zaracin je, kako je saopšteno iz MEP, pozdravio rezultate koje je Crna Gora ostvarila u oblasti pravosuđa i iznio očekivanje da će u planiranom roku uslijediti napredak i u drugim oblastima iz poglavlja 23 i 24, koji bi vodio ispunjenju svih privremenih mjerila.

Naglasio je da, osim vladavine prava, posebnu pažnju treba posvetiti životnoj sredini, naročito imajući u vidu da je Crna Gora ekološka država. U tom kontekstu je istakao važnost očuvanja životne sredine i dobrog upravljanja prirodnim resursima, uz potrebu obezbjeđenja tehničkih preduslova za investicije u oblasti životne sredine.

Iz MEP su kazali da Gorčević je zahvalila Zaracinu na podršci državama regiona u procesu pristupanja EU. Posebno je naglasila značaj ostvarenih reformi, kao i rezultata primjene sporazuma koji su postignuti u okviru Berlinskog procesa, za ubrzanje evropskog puta Zapadnog Balkana.

iz MEP su kazali da ministarka je upoznala Saracina sa tekućim i planiranim aktivnstima Vlade usmjerenim na ispunjenje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 i dobijanje IBARa koji će omogućiti prelazak na sljedeći nivo pregovaračkog procesa koji podrazumijeva privremeno zatvaranje svih poglavlja. U tom kontekstu je istakla da se intenzivno radi na donošenju osam ključnih zakona i tri strategije koji čine okosnicu privremenih mjerila.

„Crna Gora je u procesu evropske integracije dvije decenije. Pristupni pregovori traju već 12 godina. Ne želimo da naši građani čekaju na bolji život. Prioritet ove Vlade su reforme koje će u kratkom roku dati vidljive rezultate na svim poljima, približiti nas evropskom kvalitetu života, na zadovoljstvo naših građana“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da je Vlada odlučna da do kraja svog mandata ispuni obećanje dato građanima – da Crnu Goru transformiše i učini spremnom za pristupanje EU. Kazala je da su svi kapaciteti Vlade, uz kvalitetnu saradnju sa Skupštinom usmjereni u tom pravcu.

Sagovornici su se osvrnuli na veoma visoku podršku građana članstvu Crne Gore u EU, saglasivši se da je stoga veoma važno iskoristiti povoljan trenutak i ostvariti opipljive rezultate, jedan je od zaključaka.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o nastavku i jačanju ekspertske podrške Njemačke Crnoj Gori u procesu pristupanja EU.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta