Foto: MEP

Očuvanje makroekonomske stabilnosti i poboljšanje životnog standarda zahtijevaju odgovorne domaće politike i sveobuhvatne reforme koje će podstaći rast i razvoj, a Crna Gora čini sve kako bi obezbijedila finansijsku stabilnost i osigurala ekonomski napredak, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević u razgovoru sa zamjenikom izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Lukom Dreseom.

Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, istakla da su upravo izvještaji i prognoze Međunarodnog monetarnog fonda od posebnog značaja za kreiranje i vođenje ekonomske politike i osiguranje dugoročnog rasta i razvoja.

“Vlada je snažno opredijeljena da, kroz sveobuhvatne reforme, kako one u oblasti vladavine prava, tako i one na polju ekonomije i finansija, stvori uslove za dinamičan ekonomski rast i razvoj koji će osigurati bolji kvalitet života građana”, kazala je Gorčević.

Ona je predstavila aktivnosti Vlade koje se odnose na priremu za korišćenje sredstava EU u okviru novog Plana rasta za Zapadni Balkan. Istakla je da je Vlada u kratkim rokovima pripremila i usvojila nacrt Reformske agende za Instrument EU za reformu i rast.

“Definisali smo 60 reformskih mjera u okviru tri oblasti: Poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora; Digizalna i energetska/zelena tranzicija i Razvoj ljudskog kapitala, uz dodatne mjere u oblasti vladavine prava”, kazala je Gorčević.

Zamjenik izvršnog direktora MMF-a Luka Drese je ukazao na potrebu dobre koordinacije različitih instrumenata podrške EU, posebno poput Plana rasta, koji bi mogli uticati na fiskalni prostor, s ciljem kreiranja dugoročno održive politike upravljanja javnim finansijama.

Drese je kazao da pored Crne Gore, MMF ima saradnju sa nekoliko balkanskih država, ali i sa Moldavijom, Ukrajinom i Gruzijom, od kojih mnoge imaju status kandidata za članstvo u EU. U tom kontekstu, istakao je da MMF podržava ove države u procesu evropske integracije, ciljevima i preporukama koje su sinergične sa procesom pristupanja.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o aktuelnoj ekonomskoj situaciji i planiranim Vladinim reformama, saglasivši se o važnosti sprovođenja ključnih infrastrukturnih projekata koji doprinose ekonomskom razvoju države.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta