NAJNOVIJE

Foto: Pixabay

Glavni grad i ove godine realizuje program podrške podstanarima, a za te namjene iz budžeta Glavnog grada opredijeljena su sredstva u iznosu od 200.000 eura. 

Pravo na subvenciju imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja. 

Obrazac za prijavu dostupan je na web stranici Glavnog grada i/ili u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje, a uz ispravno popunjeni obrazac biće potrebno dostaviti i kopiju lične karte. Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi rang listu, a nakon sprovedene procedure, pristupiće se potpisivanju Ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada. 

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u štampanom mediju, a dokumentacija se predaje u šalterskoj sali na Trgu nezavisnosti (zgrada Skupštine Glavnog grada). Više informacija dostupno je u javnom pozivu.

Prošlogodišnji korisnici podrške pohvalili su ovu inicijativu Glavnog grada i istakli su da im je ova podrška veoma značajna uslijed složene socio-ekonomske situacije. Pozivamo podstanare sa prebivalištem u Podgorici da se prijave na ovogodišnji javni poziv i iskoriste ovaj vid podrške.

Svi detalji u vezi sa javnim pozivom i obrazac za prijavumožete pronaći na ovom linku.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta