Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Foto: Glavni grad Podgorica

Glavni grad raspisao je Konkurs za podršku razvoju starih zanata, sa ciljem afirmacije i valoraizacije kulturnog potencijala i tradicije glavnog grada i očuvanja kulturne baštine.

U skladu sa tim, ovim konkursom obuhvaćene su poslovi odnosno djelatnosti kovača, krojača, bačvara, mlinara, obućara, ključara, pletilaca, staklorezaca, kožara, tašnara, vitražista, čipkara, izrađivača abažura za lampe, izrađivač maski i lutaka, zlatar-juvelir, časovničar, izrađivač muzičkih instrumenata, kamenorezac, stolar, tesar, izrađivač narodne nošnje-terzija, grnčar, izrađivač goblena i frizer. Glavni grad je ovim konkursom opredijelio sredstva u iznosu od 14.000 eura, a maksimalan iznos koji aplikant može dobiti je 1.400 eura. 

Pozivamo zanatlije sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada, koji posluju najmanje pet godina da dostave svoje prijave na ovaj konkurs i iskoriste podršku Glavnog grada.

Prijave na Konkurs podnose se do 05. oktobra 2022. godine.

odatne informacije o Konkursu mogu se dobiti na telefon: 020/266-097, 020/625-718 i/ili na e-mail: danijela.radec@podgorica.me  jovana.vukcevic@podgorica.me

Dokumentacija kokursa dostupna je na sledećem linku.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta